קבלה על סמך ציון סכם לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר 2021)

 • שימו לב! כל המידע בהמשך מתייחס לארבעת המסלולים:
  1. המסלול לרפואה
  2. המסלול לתואר כפול  רפואה והנדסה ביו-רפואית
  3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב
  4. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים
 • הקבלה היא לשנה א בלבד (למעט בוגרי שנה א בחלק מהמסלולים הכפולים,כמפורט להלן).
 • למועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה מחושב ציון סכם שהוא שקלול של שני מרכיבים:
 1. ציון פסיכומטרי רב-תחומי או ציון SAT או ציון ACT.  מועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה המעוניינים להיבחן או לשפר את הציון הפסיכומטרי יכולים לגשת רק למועד אביב (אפריל). מועד מאוחר יותר לא יתקבל!
 2. ממוצע תעודת בגרות ישראלית או תעודות בגרות חו"ל המוכרות לצורך קבלה לטכניון. ציוני מכינת הטכניון אינם מחליפים את הבגרות לדיונים לקבלה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה. מחושב ממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה. ממוצע זה ישמש לחישוב הסכם. בוגרי המכינה לא יוכלו להיות מועמדים לארבעה מסלולים אלה, בשנה בה הם לומדים במכינה.
 • מועמדים בוגרי מכינה ומועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל מוזמנים לבדוק את אופן חישוב הסכם באתר.
 • במהלך השנה הראשונה ללימודים התלמידים יכולים להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון הסכם, בהתאם לכללי הטכניון, כמפורט בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר רישום וקבלה.

זימון לבחינת כניסה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

 • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מסף אשר נקבע מעת לעת, יוזמנו (על-פי דירוג ציון הסכם) לבחינת כניסה ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). בחינת כניסה זו היא חובה גם למתקבלים לתארים כפולים עם רפואה.
 • בשנה"ל הקודמת ציון מו"ר לקבלה היה 203. בשנה"ל תשפ"ב ייתכן שיהיה ציון שונה לקבלה.
 • יודגש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר, בעוד ההחלטה על קבלה ללימודים היא על פי ציון בחינת מו"ר ועל בסיס מקום פנוי.