בחינות סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בהשלמות לפני תחילת הלימודים. ההשלמות הנדרשות לקראת הלימודים הן בפיזיקה ובכימיה.

המתקבלים לרפואה, לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף פטורים מבחינות הסיווג הללו.

בחינת הסיווג במתמטיקה

כל המועמדים חייבים בתעודת הבגרות 5  יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה. פטורים מחובה זו רק מועמדים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף (במסלולים אלו נדרש לפחות 4 יח"ל במתמטיקה). מועמדים שלא תהיה להם חובה זו בבגרות, יהיו פסולים לדיון לקבלה לטכניון. מומלץ למועמדים אלה לגשת לתקן בגרות במתמטיקה במועד "חורף" הקרוב. מועמדים אשר ייגשו לבחינת הבגרות רק במועד "קיץ", ידונו על בסיס מקום פנוי והם לא יהיו זכאים למעונות.

באופן חריג, השנה יתקיימו בחינות סיווג במתמטיקה למועמדים, שאין להם מתמטיקה ברמה ובציון הנדרשים. מועמדים שיעברו את אחת מהבחינות, יוכלו להתקבל גם עם 4 יח"ל מתמטיקה.

בחינת סיווג אחת תתקיים בחודש מרץ והשנייה בחודש מאי. להרשמה לבחינת הסיווג.

מועמדים לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה יכולים לגשת לבחינה רק במועד מרץ. מועד מאי לא יהיה תקף לקבלה לרפואה. לתאריכי הבחינות ומידע על הבחינות.

זכאים לפטור מבחינת הסיווג במתמטיקה

  • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  • בעלי בגרות צרפתית (BAC )  שקיבלו ציון 14 ומעלה במתמטיקה.
  • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינת Calculus BC.
  • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה במתמטיקה.
  • בעלי בגרות בריטית (GCSE ) שקיבלו ציון  B ומעלה במתמטיקה.

מידע נוסף על בחינת הסיווג במתמטיקה

  • מידע כללי על הבחינה ( תאריכים, שעת הבחינה ועוד)
  • החומר לבחינה ובחינות לדוגמה
  • הרשמה לבחינת הסיווג במתמטיקה לחייבים בבחינה
  • הרשמה לבחינת הסיווג במתמטיקה לפטורים מהבחינה (בחינת רשות). ההרשמה באמצעות דף זה מיועדת עבור סטודנטים הניגשים לבחינת הסיווג כבחינת רשות. סטודנטים הפטורים מבחינת הסיווג אשר יגשו לבחינה, יקבלו על כך תמריץ. כדאי להתכונן היטב, ולהרוויח פעמיים: גם להצליח בבחינת הרשות ולזכות בתמריץ, וגם להתחיל את הלימודים בטכניון ברגל ימין!

קורסי הכנה ורענון לבחינת הסיווג

חדש! - קורס הכנה במתמטיקה מתוקשב - כולל הרצאות וידאו קצרות (קליפים), תרגול אינטראקטיבי, פורום לשאלות מתמטיות - פתוח לשימוש חופשי ללא עלות לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון.

בחינת הסיווג בפיזיקה

מי חייב בבחינת הסיווג בפיזיקה

מהו החומר לבחינת הסיווג

כיצד ניתן להתכונן לבחינת הסיווג

מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה 

היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה

 למי ניתן לפנות בשאלות נוספות

בשאלות נוספות ניתן לפנות אל האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה: פרופ' יורם רוזן     rozen@physics.technion.ac.il

בחינת הסיווג בכימיה

מי חייב בבחינה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה |  הנדסת חומרים |הנדסת חומרים וביולוגיה  | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה.

בעלי בגרות צרפתית (BAC) אשר ניבחנו בכימיה וקיבלו ציון 15 ומעלה, פטורים מבחינת הסיווג בכימיה.

מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

החומר לבחינה

מספר אטומי ומספר מסה | משקל מולארי | נוסחה מולקולרית ונוסחה אמפירית | הקשר בין נפח לצפיפות | קרינה ומודל בוהר | המספרים הקוונטים | קונפיגורציה אלקטרונית | התמצאות בטבלה המחזורית | ההשתנות המחזורית ברדיוס האטומי | ההשתנות המחזורית באנרגיית היוניזציה | הקשר היוני | מבנה לואיס | רזוננס | מבנה מרחבי | איזון משוואות כימיות | כתיבת משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות- גורם מגביל | הקשר בין הכמות, הלחץ, הנפח והטמפ' של הגז | תערובות גזים | תגובות של גזים בשיווי משקל | הפרעה למערכת המצויה בשיווי משקל | זיהוי של חומצות ובסיסים | חישוב pH ו-pOH של תמיסה | חומצות חזקות | חומצות חלשות

דף נוסחאות לבחינה

בחינת סיווג לדוגמה

קורס הכנה 

פרסום הציונים

לתאריכי הבחינות

למידע נרחב