בחינות סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בהשלמות לפני תחילת הלימודים. ההשלמות הנדרשות לקראת הלימודים הן בפיזיקה ובכימיה.

המתקבלים לרפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף פטורים מבחינות הסיווג בפיזיקה ובכימיה.

חובת בחינת בגרות במתמטיקה או בחינת סיווג במתמטיקה

כל המועמדים חייבים שתעודת הבגרות תכלול 5  יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה. פטורים מחובה זו רק מועמדים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף (במסלולים אלו נדרש לפחות 4 יח"ל במתמטיקה). לא נוכל לדון בקבלה של מועמדים שלא יעמדו בתנאי זה. מומלץ למועמדים אלה לגשת לתקן בגרות במתמטיקה במועד "חורף" הקרוב. מועמדים אשר ייגשו לבחינת הבגרות רק במועד "קיץ", ידונו על בסיס מקום פנוי והם לא יהיו זכאים למעונות.

מועמדים בעלי 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ירשמו לסמסטר ב תש"ף או לשנה"ל תשפ"א, יוכלו להיבחן בבחינת סיווג במתמטיקה בטכניון, במקום בחינת בגרות. יש לקבל בבחינת הסיווג ציון 70 ומעלה, כדי להיות קבילים לדיון.

זכאים נוספים לפטור מבחינת הסיווג במתמטיקה

  • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  • בעלי בגרות צרפתית (BAC )  שקיבלו ציון 14 ומעלה במתמטיקה.
  • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינת Calculus BC.
  • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה במתמטיקה.
  • בעלי בגרות בריטית (GCSE ) שקיבלו ציון  B ומעלה במתמטיקה.

מידע נוסף על בחינת הסיווג במתמטיקה

קורסי הכנה ורענון לבחינת הסיווג

חדש! - קורס הכנה במתמטיקה מתוקשב - כולל הרצאות וידאו קצרות (קליפים), תרגול אינטראקטיבי, פורום לשאלות מתמטיות - פתוח לשימוש חופשי ללא עלות לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון.

בחינת הסיווג בפיזיקה

מי חייב בבחינת הסיווג בפיזיקה

מהו החומר לבחינת הסיווג

כיצד ניתן להתכונן לבחינת הסיווג

מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה 

היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה

 למי ניתן לפנות בשאלות נוספות

בשאלות נוספות ניתן לפנות אל האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה: פרופ' יורם רוזן     rozen@physics.technion.ac.il

בחינת הסיווג בכימיה

מי חייב בבחינה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה |  הנדסת חומרים |הנדסת חומרים וביולוגיה  | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה.

בעלי בגרות צרפתית (BAC) אשר ניבחנו בכימיה וקיבלו ציון 15 ומעלה, פטורים מבחינת הסיווג בכימיה.

מתקבלים שלא יעברו את בחינת הסיווג, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

החומר לבחינה

מספר אטומי ומספר מסה | משקל מולארי | נוסחה מולקולרית ונוסחה אמפירית | הקשר בין נפח לצפיפות | קרינה ומודל בוהר | המספרים הקוונטים | קונפיגורציה אלקטרונית | התמצאות בטבלה המחזורית | ההשתנות המחזורית ברדיוס האטומי | ההשתנות המחזורית באנרגיית היוניזציה | הקשר היוני | מבנה לואיס | רזוננס | מבנה מרחבי | איזון משוואות כימיות | כתיבת משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות- גורם מגביל | הקשר בין הכמות, הלחץ, הנפח והטמפ' של הגז | תערובות גזים | תגובות של גזים בשיווי משקל | הפרעה למערכת המצויה בשיווי משקל | זיהוי של חומצות ובסיסים | חישוב pH ו-pOH של תמיסה | חומצות חזקות | חומצות חלשות

דף נוסחאות לבחינה

בחינת סיווג לדוגמה

קורס הכנה 

פרסום הציונים

לתאריכי הבחינות

למידע נרחב

להרשמה