בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע.

בחינת הסיווג בפיזיקה

מידע על בחינת הסיווג בפיזיקה
מי פטור מהבחינה
מהו החומר לבחינת הסיווג
כיצד ניתן להתכונן לבחינת הסיווג
מתי מתקיימת הבחינה וכיצד ניתן להירשם אליה
היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה
מידע נוסף ושאלות

בחינת הסיווג בכימיה

מידע על בחינת הסיווג בכימיה
מי חייב בבחינה
מהו החומר לבחינה
כיצד ניתן להתכונן לבחינה
דף נוסחאות לבחינה
בחינת סיווג לדוגמה
קורס הכנה
פרסום הציונים
תאריכי הבחינה
להרשמה ולמידע נוסף