עדכון פרטים אישיים ושינוי מסלולי הרשמה למועמדים

עדכון פרטים אישיים

 • שינוי פרטים אישיים לאחר ההרשמה הראשונית, יתבצע דרך מדור מועמדים והערכה. ניתן לשנות כתובת, מספר טלפון ומייל.  מומלץ לבצע את העדכונים בהקדם האפשרי. לצורך כך, יש לשלוח מייל למדור מועמדים והערכה בצירוף אישורים מתאימים.
 • בכל פנייה בכתב למדור מועמדים והערכה, יש לציין את מספר תעודת הזהותמספר המשתמש (מתחיל ב - T) ואת הכתובת המלאה.
 • בכל מקרה של שינוי כתובת, יש לעדכן את מדור מועמדים והערכה מיד.

עדכון ציונים

 • יש לבדוק את הנתונים שנקלטו ולהודיע למדור מועמדים והערכה על כל שגיאה שנפלה בנתונים. מדור מועמדים והערכה מקיים תהליכי בדיקה משלו וטעויות שנפלו מתוקנות.
 • מועמדים שתעודת הבגרות שלהם לא נקלטה, מתבקשים להביא גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך. על גיליון הציונים צריכה להופיע המילה "זכאי".
 • אם שיפרתם ציוני בגרות והם לא נקלטו באזור האישי, דאגו להעברתם לטכניון באופן אישי. יש לפנות למשרד החינוך ולבקש ספח רשמי של הציון החדש הכולל את הציון הסופי באותו מקצוע כל מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכל שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. תתי-ציונים לא יתקבלו.
  כל ציון שאינו תעודה של משרד החינוך כגון: תדפיס אינטרנט, או תעודת בית-ספר לא יתקבל. יש לשלוח רק ציונים המאושרים כנדרש.
 • כל שינוי ועדכון לאחר קליטת ההרשמה, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופייםשיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל/ יעלנט וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באזור האישי, ולא תישלח הודעה כתובה.

שינוי מסלולי הרשמה למועמדים

 • מועמדים שרוצים לשנות את מסלולי ההרשמה אליהם נרשמו יכולים לעשות זאת ע"י כניסה לפורטל המשתמש עם שם המשתמש והסיסמה.
 • כל המועמדים זכאים לבחור שני מסלולי הרשמה לטכניון ללא תוספת תשלום. לכל מסלול יש למלא בקשה נפרדת.
 • כל שינוי נוסף במסלולי ההרשמה כרוך בתשלום. התשלום עבור השינוי בטופס מתבצע ע"י כרטיס אשראי. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי דיינרס ואמריקן אקספרס.
 • לכל המועמדים יכולות להיות עד שתי בקשות פעילות בו-זמנית. מועמדים להם יש שתי בקשות פעילות ומבקשים לשנות מסלול ההרשמה, יידרשו לבטל בקשה לפני פתיחת בקשת רישום נוספת.
 • לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר את סיפי הקבלה המשוערים, כדי לוודא שיש לכם סיכוי להתקבל למסלולים שאליהם אתם רוצים לעבור.

הנחיות לביצוע שינוי מסלולי ההרשמה 

שינוי מסלול רישום מעבר לשתי בקשות ראשונות כרוך בתשלום דמי טיפול.

 •  עלות שינוי מסלול - 225 ש"ח.
 • ניתן לשנות רישום למסלולים כל עוד ההרשמה למסלול המבוקש פתוחה.
 • ביטול ההרשמה למסלול מסוים ללא כל שינוי אחר, פטור מתשלום.
 • ביטול רישום למסלול שהתקבלתם אליו, מבטל מיידית את הקבלה למסלול בו אתם נמצאים.
 • עתודאים רשאים לשנות רישום למסלולים רק לאחר קבלת אישור מן העתודה. מי שמשנה ללא אישור מעתודה, עושה זאת על אחריותו והעתודה אינה מחוייבת להתחשב בשינוי.
 • תלמידי מכינת הטכניון מתבקשים לפנות במייל למדור מועמדים והערכה, בבקשה לשינוי מסלול. נא לפרט במייל שם מלא, מספר תעודת זהות והמסלולים המבוקשים.
 • בעלי רקע אקדמי מתבקשים לפנות במייל למדור מועמדים והערכה.
 • סטודנטים הלומדים כעת בטכניון, ומעוניינים לעבור מסלול לימודים מתבקשים להירשם למסלול המבוקש בטופס הרישום.