מפת האתר

מסלולי הלימודים

מסלולי הלימודים

תנאי הקבלה

טבלת סיכום אפשרויות הקבלה
קבלה על סמך סכם
ציון סכם וריאיון\ קורות חיים
בגרות וציון סיווג במתמטיקה כמחליף פסיכומטרי
בגרות מצוינת
אפיק קבלה מקוצר מלימודי ההמשך בטכניון
מכינה סמסטריאלית
זכייה באולימפיאדות מדעיות
תלמידי תיכון מצטיינים

אדריכלות נוף
ארכיטקטורה
מסלולי הרפואה
    קבלה על-סמך ציון סכם
    קבלה על-סמך רקע אקדמי
    מעבר על-סמך ציון סכם
    אפיק קבלה חדש לרפואה (אוקטובר 2023)
    תעודות ומסמכים
    בחינת מיון ארצית (מו"ר או מרק"ם)
    מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

רקע אקדמי לכל המסלולים
מכינת הטכניון ומכינת בן גוריון
אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ומלימודי ההמשך בטכניון
מועמדים בעלי רקע חריג
שינויים ומדיניות אי אפליה

דרישות קבלה נוספות
המרת ציוני ACT/SAT לציון פסיכומטרי
ידע באנגלית
ידע בעברית
הדרישות מתעודת בגרות ישראלית
הדרישות מתעודת בגרות מחו"ל
מקדמי הטבה (בונוס)
חישוב ממוצע הבגרות המיטבי
באילו ציונים יתחשב הטכניון
נוסחאות הסכם וטבלה לחישוב מהיר
קבלת מועמדים בעלי רקע אקדמי על סמך ציון סכם

הרשמה ולוחות זמנים

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים
תעריפי הרשמה ונוהל הרשמה
מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות
אזור אישי

מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון לאחר תחילת הלימודים
מעבר מסלול על סמך סכם לסטודנטים בטכניון
   טופס מעבר מסלול חסטודנטים בטכניון על סמך סכם
   תקינות אקדמית
   תקנה 3.1.6 קבלה ללימודים עבור סטודנטים בעלי רקע...
מעבר מסלול על סמך רקע אקדמי לסטודנטים בטכניון
הרשמה Online
ביטול הרשמה/ קבלה והחזר המקדמה ולוחות זמנים
    טופס ביטול הרשמה והחזר המקדמה
מדיניות קבלת המועמדות והקבלה ללימודים בטכניון

הלימודים בטכניון

הלימודים בטכניון
דברי דיקן לימודי הסכמה- פרופ' חוסאם חאיק
דברי נשיאות אגודת הסטודנטים
מסלולי הלימודים
קבלת התאמות ללימודים
סיוע לסטודנטים
מלגות והלוואות
מעונות הסטודנטים
החיים בקמפוס
אפשרויות תעסוקה לסטודנטים ולבוגרים
מידע למתקבלים במעמד תיירים
 פעילויות לנוער
קטלוג לימודים תשפ"ג 2022/3
לימודי הסמכה
מניעת הטרדה מינית

מצטיינים

תוכנית הטכניון למצוינים
מלגות שכר לימוד למצטייני סכם
עתודה אקדמית
תוכניות נוספות למצטיינים

לקראת הלימודים

הודעת קבלה תשלום מקדמת שכר הלימוד
המלצות למתקבלים חדשים,לתלמידי תיכון ולעתודאים
הרכבת מערכת השעות
הצהרת בריאות לרפואה
קייטנת הכנה למתמטיקה לסטודנטים חדשים
קורס הכנה לשפת C לסטודנטים שהתקבלו ללימודים

בחינות סיווג

בחינות סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה:
  בחינת הסיווג במתמטיקה
  בחינת הסיווג בפיזיקה
  בחינת הסיווג בכימיה
  פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה ובכימיה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל.

יצירת קשר

יצירת קשר