בחינת הסיווג במתמטיקה

בהגשת מועמדות לכל תוכניות הלימודים, למעט המסלולים המצוינים מטה - תעודת הבגרות צריכה לקיים את אחד משני התנאים הבאים:

  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה.
  2. תעודת הבגרות כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמדים נבחנו בבחינת סיווג במתמטיקה וקיבלו בה ציון 70 ומעלה. 
  • ניתן לגשת לבחינת הסיווג במתמטיקה כמה פעמים במועדים הרלוונטים לקבלה לאותו הסמסטר. 
  • הטכניון יתחשב בציון הגבוה ביותר מבין הבחינות התקפות לאותו הסמסטר. 
  • הבחינות יתקיימו בכיתות הטכניון ולא באופן מקוון. 
  • למועמדים אשר רוצים להתקבל על פי אפיק הקבלה "קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה": ציון בחינת הסיווג במתמטיקה יהיה תקף רק לסמסטר שאליו נרשמתם. אם לא ניתן יהיה לקיים את הבחינות באופן פרונטלי - האפיק יבוטל.
  • בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. 

פטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה - מועמדים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה קורס חדו"א, וקיבלו ציון 65 ומעלה. 

בהגשת מועמדות למסלולים לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף:

על תעודת הבגרות לכלול לפחות 4 יח"ל אנגלית, לפחות 4 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או ציון 65 בחמש יח"ל מתמטיקה. למועמדים העומדים בדרישות אלה למסלולים האלו, אין צורך בבחינת סיווג במתמטיקה.

בהגשת מועמדות למסלולים ביולוגיה, כימיה, דו-חוגי בביולוגיה וכימיה:

בעלי תעודת בגרות עם 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה לא יידרשו בבחינת סיווג.
בעלי בגרות הכוללת מתמטיקה 5 יח"ל בציון נמוך מ-70 או 4 יח"ל בציון נמוך מ-80 יידרשו בבחינת סיווג.