מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים

מהו סף קבלה

 • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
 • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
 • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
 • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
 • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
 • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023)

 • שימו לב!
  בטבלה זו מופיעים סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023). סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.
סיפי-קבלה-משוערים-לסמסטר-א-תשפב-אוקטובר-2021-2022-10-23.csv
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהערותהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
הוראת מדעי המחשב 87-93-
הנדסת חשמל ומחשבים 91-96-
מבטים-חוג לאחר תוארקבלה על פי ממוצע אקדמי---
חינוך למדע וטכנולוגיה84-91
מדעי המחשב92-97-
מדעי המחשב ומתמטיקה9298
מתמטיקה86-94-
מתמטיקה עם מדעי המחשב86-92-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים 86-91-

סיפי קבלה שהיו לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

 • שימו לב!
  בטבלה זו מופיעים סיפי הקבלה שהיו בסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022). 
 • בטבלת הסיפים מופיעים מסלולי ההרשמה הנפתחים בסמסטר א ו-ב. הם מסומנים ב-*.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהערותהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף80-
931
ארכיטקטורה82-91-
ביולוגיה 83
-951
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי) 83-931
הוראת מדעי המחשב 87-93
הנדסה אזרחית 86-931
הנדסה ביוכימית84-952
הנדסה ביו-רפואית87-971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 87-97-
הנדסה כימית 83-952
הנדסת אווירונוטיקה וחלל86-951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה86-95-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83-942
הנדסת הסביבה83-912
הנדסת חומרים86-931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86-931
הנדסת חומרים וכימיה 86-931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86-931
הנדסת חשמל ומחשבים90.7-96-
הנדסת חשמל ופיזיקה 92-97-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה83-911
הנדסת מכונות 85-95-
הנדסת מערכות מידע88-95-
הנדסת נתונים ומידע 90-97-
הנדסת תעשייה וניהול88-941
חינוך למדע וטכנולוגיה84-91
כימיה83-911
מדעי המחשב 92-97-
מדעי המחשב ומתמטיקה92-98-
מדעי המחשב ופיזיקה92-97-
מתמטיקה86-94-
מתמטיקה עם מדעי המחשב 86-92-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים86-91-
מתמטיקה-פיזיקה 86-94-
פיזיקה 86-94-
רפואה סף זימון לבחינת מו"ר 93.36
ציון מו"ר שהיה לקבלה 202--
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר 93.36ציון מו"ר שהיה לקבלה 202 --
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר 93.36ציון מו"ר שהיה לקבלה 202--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר 93.36ציון מו"ר שהיה לקבלה 202--
מבטים-חוג לאחר תוארקבלה על פי ממוצע אקדמי---
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם