ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית, כדי להתקבל לטכניון לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

רמת האנגלית הנדרשת ממועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

 • ציון  אנגלית גבוה מ-104 באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או בבחינת אמי"ר, או בבחינת אמיר"ם. (הטכניון מכיר גם בציון זה).
 • או ציון גבוה מ-520 באנגלית בבחינת SAT
 • או ציון גבוה מ-22 בבחינת ACT 

מועמדים שלא יעמדו באף אחד מהתנאים הללו, לא יוכלו להתקבל לטכניון, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה.

מועדי בחינת אמי"ר ותקופן

המועדהחודשתוקף הבחינה
חורףדצמברסמסטר ב
אביבאפרילסמסטר א
מועד אחרון לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קיץיוליסמסטר א - על בסיס מקום פנוי
סתיוספטמברהמועד אינו תקף לסמסטר א

בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית)

 • מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית ואף להגיע לקבלת "פטור", יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) של המרכז הארצי לבחינות. אין כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות.
 • סולם הציון בבחינת אמי"ר השתנה החל ממועד אביב ( מחודש אפריל). הסולם החדש הוא בין 150-50(כדי לקבל את הציון בבחינת אמי"ר ממועדים קודמים, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר.)
 • הרשמה לבחינה ומועדי הבחינה מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הציון מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

בחינת אמיר"ם (בחינת מיון ממוחשבת באנגלית)

 •  אין בחינות אמיר"ם בטכניון. יש להירשם לבחינת אמיר"ם במוסד אקדמי שנותן את הבחינה הזו. לאחר מכן יש לפנות למרכז הארצי לבחינות ולבקש מהם להעביר לטכניון ישירות  את הציון. לא ייקלט ציון מהמועדים עצמם.
 • יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות בבחינת באמיר"ם להיבחנות בבחינת באמי"ר (ולהיפך). 

הסיווג לרמות לימוד באנגלית בטכניון

 • הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית  בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או בבחינת אמי"רם או בבחינת SAT או ACT.
 • התוצאה הטובה מבין כול הבחינות לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמה באנגלית בטכניון. 
 • ציון 134 בבחינת אמי"ר/אמיר"ם או  באנגלית בבחינה הפסיכומטרית מקנים "פטור" מלימוד אנגלית בטכניון. 

סיווג לרמות באנגלית

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב-SAT הציון ב-ACTהרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

 

בקשת פטור מלימודי האנגלית בטכניון

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון, עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

פנו אלינו

  המחלקה ללימודי אנגלית  | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות                                               04-8293802, 04-8293507