ידע באנגלית

  • כל המועמדים חייבים בציון 104 ומעלה במרכיב ה"אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית, או ציון 204 ומעלה בבחינת אמי''ר, או 520 ומעלה בציון האנגלית בבחינת SAT.
  • כל שאר המועמדים שיבחנו במועד יולי, יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לא יוכלו לקבל מעונות!