ארכיון הקטגוריה: Uncategorized

Preparation for the Introduction to Computer Science course in the C language - Registration has opened

Preparation for the Introduction to Computer Science course in the C language for the recipients of 2022/23 - Registration has opened
We are pleased to invite you to participate in the preparatory course for the Introduction to Computer Science course in C.

The preparatory course is intended for students admitted to studies at the Technion in 2022/23 in the relevant study tracks and will study in the first semester of their studies the courses numbered 234114 or 234117.

The course will be held during the summer (September-October 2022).

To register for the course

מהם הסיכויים להתקבל למי שעומד בציון הסכם

ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים יתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר או שלא יישארו מקומות.
סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר זה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.