תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

בחינות הסיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה

הבחינות נדחו עד להודעה חדשה.

בחינות כניסה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

לאור הנחיית משרד הבריאות לא תתקיים בחינת הכניסה לארכיטקטורה במועד שנקבע (3.4.2020).

עדכון לגבי מועד בחינה חדש ישלח אחרי חג הפסח, ככל שיתאפשר.

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף מתוכננת ל- 23.4.2020 וקיומה תלוי בהנחיות משרד הבריאות שיהיו אז.

באיחולי בריאות טובה,

ועדת קבלה הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וצוות רישום וקבלה טכניון

תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
תאריכים ומידע לבחינות הסיווג במתמטיקה בפיזיקה ובכימיההבחינות נדחו עד להודעה חדשה
תאריכים לבחינת הסיווג במתמטיקה
הבחינות נדחו עד להודעה חדשה
בחינת סיווג בפיזיקההבחינות נדחו עד להודעה חדשה
בחינת כניסה לארכיטקטורההבחינה נדחתה
בחינת כניסה לאדריכלות נוף
23.4.2020
קיום הבחינה תלוי בהחלטת משרד הבריאות
16:00-9:00
בחינת כניסה לרפואה מו"רהתאריך יתפרסם בשבועות הבאיםהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מרכז רישום וקבלה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.