תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

שימו לב!

בחינות הכניסה והסיווג לטכניון יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות.

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מדור מועמדים והערכה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.

תאריכי הבחינות

תאריכים ושעות של בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת כניסה לארכיטקטורהמועד ראשון 21.2.2021

מועד שני לבחינה 25.3.2021
ההרשמה הראשונה תסתיים בתאריך 15.2.2021

פתיחת ההרשמה השנייה 22.2.2021
סגירת ההרשמה שנייה 18.3.2021
בחינת כניסה לאדריכלות נוף17.3.2021ההרשמה לאדריכלות נוף תסתיים בתאריך 9.3.2021
בחינת הסיווג במתמטיקה
24.3.2021
מועד זה תקף לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)
ולסמסטר א
תשפ"ב (אוקטובר 2021).
רק מועד זה תקף לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.

24.6.2021
הבחינה תקפה לסמסטר א ו-ב תשפ"ב

14.9.2021- הבחינה תקפה לסמסטר ב תשפ"ב
שעות ואופן קיום הבחינה יתפרסמו קרוב לתאריך ההבחינה
בחינת הסיווג בפיזיקה21.3.2021
30.6.2021
30.9.2021
חלק א של בחינת הסיווג במכניקה יתקיים בשעה 13:30
חלק ב של בחינת הסיווג בחשמל תתקיים בשעה 16:30
בחינת הסיווג בכימיה
14.10.2021


17:00
בחינת כניסה לרפואה מו"רהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים