תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
תאריכים ומידע לבחינות הסיווג במתמטיקה בפיזיקה ובכימיה
תאריכים לבחינת הסיווג במתמטיקה
31.3.2020
30.6.2020
בחינת סיווג בפיזיקה25.6.2020
בחינת כניסה לארכיטקטורה3.4.202013:30-9:00
בחינת כניסה לאדריכלות נוף
23.4.202016:00-9:00
בחינת כניסה לרפואה מו"רהתאריך יתפרסם בשבועות הבאיםהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מרכז רישום וקבלה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.