תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

בחינות הכניסה והסיווג לטכניון יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מרכז רישום וקבלה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.

תאריכי הבחינות

תאריכים ושעות של בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת כניסה לארכיטקטורהתאריך הבחינה לשנה הבאה יפורסם בדצמבר
בחינת כניסה לאדריכלות נוף
תאריך הבחינה לשנה הבאה יפורסם בדצמבר
מידע מורחב על בחינות הסיווג במתמטיקה בפיזיקה ובכימיה
בחינת הסיווג במתמטיקה
20.1.2021-הבחינה תקפה לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021) ולסמסטר א תשפ"ב (אוקטובר 2021).
רק מועד זה תקף לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.

24.6.2021-הבחינה תקפה לסמסטר א ו-ב תשפ"ב

14.9.2021- הבחינה תקפה לסמסטר ב תשפ"ב
שעות ואופן קיום הבחינה יתפרסמו קרוב לתאריך ההבחינה
בחינת הסיווג בפיזיקה26.1.2021
30.6.2021
30.9.2021
שעות ואופן קיום הבחינה יתפרסמו קרוב לתאריך ההבחינה
בחינת הסיווג בכימיה
22.3.2021
14.10.2021


שעות ואופן קיים הבחינה יתפרסמו קרוב למועד הבחינה
בחינת כניסה לרפואה מו"רהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים