תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

שימו לב!

בחינות הכניסה והסיווג לטכניון יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות.

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מדור מועמדים והערכה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.

תאריכי הבחינות

תאריכים ושעות של בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת כניסה לארכיטקטורהמועד ראשון 28.2.2022

מועד שני לבחינה 14.4.2022
ההרשמה הראשונה תסתיים בתאריך

פתיחת ההרשמה השנייה

סגירת ההרשמה שנייה
בחינת כניסה לאדריכלות נוףההרשמה לאדריכלות נוף תסתיים בתאריך
בחינת הסיווג במתמטיקה
27.01.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג


24.03.2022- הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג


08.09.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר ב תשפ"ג

שעות ואופן קיום הבחינה יתפרסמו קרוב לתאריך הבחינה

בחינת הסיווג בפיזיקה
מועמדים אשר התקבלו לטכניון ונדרשים לעבור את בחינת הסיווג בפיזיקה רק לצורך התחלת לימודי הפיזיקה בטכניון, יכולים לגשת לכול מועד
30.09.2021 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר ב תשפ"ב


13.01.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג

16.06.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג


15.09.2022 -הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר ב תשפ"ג

חלק א של בחינת הסיווג במכניקה יתקיים בשעה 13:30
חלק ב של בחינת הסיווג בחשמל תתקיים בשעה 16:30
בחינת הסיווג בכימיה
14.10.2021
20.10.2022

17:00
בחינת כניסה לרפואה מו"רהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים