תאריכי בחינות כניסה וסיווג בטכניון

בחינות הכניסה והסיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה יתקיימו בהתאם להוראות משרד הבריאות

תאריכים ושעות של בחינות כניסה וסיווג בטכניון
סוג הבחינהתאריךשעה
בחינת כניסה לארכיטקטורה11.5.2020הבחינה תתקיים מהבית, באופן דיגיטלי בין השעות 19:00-9:00
בחינת כניסה לאדריכלות נוף
18.5.2020הבחינה תתקיים מהבית, באופן דיגיטלי בין השעות 19:00-9:00
מידע מורחב על בחינות הסיווג במתמטיקה בפיזיקה ובכימיה
בחינת הסיווג במתמטיקה
5.6.2020 - הציון תקף לכול המסלולים, וזהו המועד האחרון התקף לרפואה ולתארים
הכפולים עם רפואה.

14.8.2020
4.9.2020 - קבלה על סמך מקום פנוי, לא ניתן יהיה לקבל מעונות על סמך הציון
ממועד זה.
בחינת הסיווג בפיזיקה27.8.2020
16.9.2020
הבחינה מתאריך 27.8.2020 תקפה לקבלה, אך לא ניתן יהיה לקבל מעונות.
הדיון בציון מתאריך 16.9.2020 יהיה על בסיס מקום פנוי ולא ניתן יהיה לקבל מעונות.
בחינת הסיווג בכימיה
בחינת כניסה לרפואה מו"רהתאריך יתפרסם בשבועות הבאיםהמרכז הארצי לבחינות שולח את הזימונים

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מרכז רישום וקבלה שולח הזמנות לבחינות השונות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה.

כל הנבחנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה.

יש להתייצב באולם הבחינה כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.