מסמכים ותעודות הדרושים להרשמה

ניתן להירשם גם לפני השלמת תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית. לכן אין צורך לדחות את ההרשמה עד קבלת הנתונים החסרים.

אין צורך לשלוח את הציון הפסיכומטרי ואת תעודת הבגרות. הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות לטכניון מהמרכז הארצי לבחינות והערכה וציוני הבגרות מועברים לטכניון ישירות ממשרד החינוך והתרבות. מועמדים, שמסיבה כלשהי, לא יתקבלו ציוני הבגרות שלהם או שיפורי הציונים ישירות ממשרד החינוך והתרבות, מתבקשים לשלוח לטכניון את הציונים שברשותם. יש לשלוח שיפורי ציונים עם ציון סופי בלבד מאושרים כנדרש. לא יתקבלו תתי ציונים.

מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו, כולל מי שלמדו או לומדים בטכניון, חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי, המפרט את נושאי הלימוד והציונים, שהשיגו בכל מקצוע במסגרת לימודיהם בעבר. גיליון הציונים יהיה מודפס, ויישא חתימה וחותמת המוסד אשר הוציאם. חובה לשלוח אישור על ציונים מכל מוסד אקדמי שהוא, גם על קורס אחד בלבד וכן גם על לימודים אקדמיים שאינם מהווים רקע אקדמי מתאים לטכניון.

בטופס ההרשמה לטכניון יש לרשום את כול מוסדות הלימוד האקדמיים בהם למדתם, גם אם למדתם שם קורס אחד בלבד.

מועמדים, שבידיהם ציונים מאוניברסיטה בחו"ל, יגישו, מלבד גיליון ציונים מקורי, גם צילום של הציונים מאושר כנדרש ע"י נוטריון וכן תרגום נוטריוני, ופרשיות הלימודים בעברית או באנגלית.

בעלי תואר חייבים לשלוח צילום מאושר כנדרש של תעודת בוגר או זכאות לתואר*.

מועמדים שלימודיהם בטכניון הופסקו בגלל כישלון אקדמי, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לטכניון רק כעבור שנתיים מיום הפסקת לימודיהם (דרישות נוספות לחזרה ללימודים מפורטות באתר לימודי הסמכה). על המועמדים להמציא בעת הרשמתם את כל המסמכים הנוגעים להפסקת לימודיהם.

בעלי בגרות מחו"ל מתבקשים לשלוח צילום של תעודת הבגרות שלהם.

הנדסאים מתבקשים לשלוח צילום של גיליון ציונים ודיפלומה מאושרים כנדרש*.

המען למשלוח תעודות ומסמכים

  • לאחר סיום הרישום לטכניון באינטרנט חובה לשלוח את צילומי התעודות הנדרשות מאושרים כנדרש* בדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום).
    הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה| הטכניון | חיפה 3200003.
  • לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או במייל.
  • רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה בטכניון, יתחיל הדיון במועמדות.
  • שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר

*מהו צילום מאושר כנדרש של תעודות וגיליונות ציונים

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית-הספר | משרד החינוך | מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.