טיפול במועמדים ששירתו במילואים ו/או פונו מביתם במלחמת חרבות ברזל

בתקופה זו בה מדינת ישראל כולה נמצאת במלחמה, ברור לנו שחלק מהמועמדים/ות לא יוכלו להתכונן לקראת בחינות הכניסה השונות למוסדות להשכלה גבוהה. אם בגלל שירות מילואים מתמשך או בגלל סיבות אחרות כגון פינוי היישוב בו הם גרים, פציעה חו"ח של מישהו מבני המשפחה וכדומה.

לשם כך הקמנו בטכניון ועדת חריגים.

מועמדים.ות לקבלה לטכניון לתואר ראשון בסמסטר ב' תשפ"ד (שיתחיל במאי 2024)  ובסמסטר א' תשפ"ה (נובמבר 2024)  שנבצר מהם להיבחן בבחינה הפסיכומטרית או בבחינות לשיפור בגרות בגלל שירות מילואים משמעותי ומתמשך או בגלל פינוי מביתם, מוזמנים לשלוח בקשה מיוחדת למדור מועמדים והערכה.

הבקשה תידון בוועדת חריגים שתבחן את המקרה והאם שירות המילואים או הפינוי אכן פגעו בסיכויי הקבלה של המועמד לשפר ציונים ולהתקבל לטכניון.

דרישות סף לדיון

 • מועמדים שעומדים בדרישות הקבלה לטכניון והסכם שלהם נמוך בעד 2 נק' מהסף הנדרש למסלול אליו נרשמו.

וגם

 • גויסו בצו 8 לאחר ה- 7.10.23 לשירות מילואים ממושך או פונו מביתם בעקבות הלחימה.

נוהל הגשת הבקשה

 1. על המועמדים להירשם כמועמדים לטכניון לסמסטר הרלוונטי – אביב תשפ"ד או חורף תשפ"ה.
 2. לאחר ההרשמה ובתנאי שעומדים בדרישות הסף יש לשלוח למדור מועמדים בקשה עם מסמכים הבאים:
 • מכתב אישי של המועמד/ת המפרט את הסיבה לבקשה החריגה
 • אישור הרשמה לבחינה הפסיכומטרית (בהתאם לסמסטר המבוקש) ו/או אישור הרשמה לשיפור בחינת בגרות (אם קיים)
 • אישור מילואים 3010 – המפרט מס' ימי שירות מילואים ותאריכים
 • צילום ת.ז + ספח המעיד על מקום המגורים (עבור מפונים)

מועדי הגשת הבקשות וקבלת התשובות

סמסטר אביב תשפ"ד

 • הגשות בקשות עד ל-20.3.24.
 • קבלת תשובות עד ל 9.4.24.

סמסטר חורף תשפ"ה (לא כולל מסלולי רפואה)

 • הגשת בקשות בין התאריכים 1.5.24 ועד ל 1.8.24.
 • קבלת תשובות עד ל 31.8.24

מועמדים לרפואה בלבד

 • הגשת בקשות בין 11.2.24 ועד 15.4.24.
 • קבלת תשובות לגבי זימון לבחינת מו"ר יתקבלו עד 5.6.24.

מועמדים ממכינת הטכניון

 סטודנטים הלומדים במכינה בתשפ"ד ועומדים בדרישות הסף המפורטות בנוהל זה יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים דרך היועצות במכינה בהתאם לנוהל. הבקשות יועברו במרוכז למדור מועמדים.

דגשים והבהרות

 • מועמדים מאפיקי מעבר – ידונו פרטנית בהתאם להישגי המועמד/ת ולהמלצת הפקולטה.
 • אפיקי קבלה מיוחדים (בחינת סיווג כמחליף פסיכומטרי/בגרות מצוינת/ אפיק מקוצר) – יידונו אם יוכח כי שירות המילואים פגע באפשרות שלהם להתקבל על סמך אפיק זה.