מסלולים הנפתחים בסמסטר א בלבד (אוקטובר)

מסלולים הנפתחים בסמסטר א בלבד
מסלולי ההרשמה (לפי סדר האלף-בית)מסלול הלימודים לתוארשנות הלימודהתואר
אדריכלות נוףמוסמך לאדריכלות נוף4BLA
ארכיטקטורהמוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה
מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים
4
2
BScArch
MArch1
ביוכימיה מולקולריתבוגר למדעים בביוכימיה מולקולרית3BSc
ביולוגיהבוגר למדעים בביולוגיה3BSc
הנדסת אווירונוטיקה וחללמוסמך למדעים בהנדסת אווירונוטיקה וחלל4BSc
הנדסה אזרחיתמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-כללי4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-מבנים4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-ניהול ובנייה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת תחבורה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת מים4BSc
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןמוסמך למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון4BSc
הנדסה ביוכימיתמוסמך למדעים בהנדסה ביוכימית4BSc
הנדסה ביו-רפואיתמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית4BSc
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובפיזיקה4.5 BSc
הנדסה ביו-רפואית ורפואה (מסלול משולב) מוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובמדעי הרפואה4BSc
דוקטור לרפואה3+שנת סטאז'MD
הנדסת הסביבהמוסמך למדעים בהנדסת הסביבה4BSc
הנדסת חומרים מוסמך למדעים בהנדת חומרים4BSc
הנדסת חומרים וביולוגיהמוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובביולוגיה4.5BSc
הנדסת חומרים וכימיהמוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובכימיה 4.5BSc
הנדסת חומרים ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובפיזיקה 4.5BSc
הנדסת חשמל ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסת חשמל ופיזיקה4BSc
הנדסה כימיתמוסמך למדעים בהנדסה כימית4BSc
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמוסמך למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה4BSc
מוסמך למדעים במיפוי וגיאו-אינפורמציה3BSc
הנדסת מכונותמוסמך למדעים בהנדסת מכונות4BSc
הנדסת נתונים ומידעמוסמך למדעים בהנדסת נתונים ומידע4BSc
כימיהבוגר למדעים בכימיה3BSc
מדעי המחשב ופיזיקהמוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה4BSc
פיזיקהמוסמך למדעים בפיזיקה (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים בפיזיקה (תלת-שנתי)3BSc
רפואה בוגר למדעים במדעי הרפואה3BSc
דוקטור לרפואה 3+שנת סטאז'MD

* המסלול להוראת ביולוגיה-מדעי הסביבה נפתח בסמסטר א בלבד.
בנוסף ניתנים קורסי העשרה וספורט ביחידה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.