בחינת סיווג במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה

לתאריכי הבחינות הקליקו.

למידע על בחינות הסיווג בשפה האנגלית הקליקו.

כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין, הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בהשלמות לפני תחילת הלימודים. ההשלמות הנדרשות לקראת הלימודים הן במתמטיקה, בפיזיקה ובכימיה.

המתקבלים לרפואה , לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף פטורים מבחינות הסיווג הללו. 

בחינת הסיווג במתמטיקה

כל המתקבלים לשאר המסלולים עם 4 יח"ל מתמטיקה או ציון הנמוך מ-70 ב-5 יח"ל מתמטיקה יהיו חייבים לעבור בחינת סיווג במתמטיקה לפני תחילת הלימודים. מתקבלים שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים במתמטיקה בטכניון.

שימו לב!
מועמדים לקבלה למסלולים למתמטיקה | למתמטיקה עם סטטיסטיקה | למתמטיקה-פיזיקה | למתמטיקה עם מדעי המחשב | למתמטיקה ומדעי המחשב, לא יוכלו להתקבל לטכניון ללא  5 יח"ל במתמטיקה בבגרות בציון 70 ומעלה, או מעבר של בחינת הסיווג  במתמטיקה בציון הנדרש.

מומלץ למועמדים למסלולים אלה, אשר לא נבחנו בבגרות ברמה של 5 יח"ל מתמטיקה וקיבלו ציון 70 ומעלה להיבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ב"מועד חורף" או לגשת לבחינת הסיווג של הטכניון במועד ינואר. 
מועמדים אשר ייגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה ב"מועד קיץ", יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי ולא יהיו זכאים לקבלת מעונות.

זכאים לפטור מהבחינה

 • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א במסגרת אפיק מעבר מהאונברסיטה הפתוחה לטכניון. 
 • בעלי בגרות צרפתית-BAC שקיבלו ציון 14 ומעלה במתמטיקה.
 • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינת Calculus BC.
 • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה במתמטיקה.

מידע נוסף על הבחינה וקורסי הכנה לבחינה

 • למידע מורחב על בחינות הסיווג במתמטיקה, תאריכי הבחינות, החומר לבחינה, בחינות לדוגמה, והרשמה לקורסי הכנה מתוקשבים הקליקו.
 • במכינת הטכניון מתקיימים קורסי הכנה לבחינת הסיווג במתמטיקה.
 • חלק מהקורסים מתוקשבים וחלק פרונטליים בטכניון.
  להרשמה לקורסי ההכנה הפרונטליים במכינה הקליקו.
  להרשמה לקורסים מתוקשבים הקליקו.
 • קיים גם קורס מצולם של הרצאות שניתנו בטכניון, הקורס מומלץ לכל המתקבלים לצורך רענון ידיעותיהם במתמטיקה לפני תחילת הלימודים. לצפייה בקורס הקליקו.

רענון הידע במתמטיקה

מומלץ מאוד לרענן את הידע במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, גם למקבלי פטור מבחינת הסיווג במתמטיקה.
קיים גם קורס רענון בחינם למתקבלים כאלה. למידע ולהרשמה לקורס הקליקו.
למידע על קורסי רענון פרונטליים במכינה הקליקו.

בחינת הסיווג בפיזיקה

מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בבחינה בפיזיקה ב-5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה יהיו חייבים בבחינת סיווג בפיזיקה. לא ניתן יהיה להתחיל ללמוד קורסים בפיזיקה בטכניון, ללא קבלת ציון עובר בבחינת הסיווג.

מבנה הבחינה

הבחינה מורכבת משני חלקים: חלק א-מכניקה וחלק ב-חשמל.
כל חלק מהבחינה נמשך כשעתיים וחצי. קיימת הפסקה של חצי שעה בין שני החלקים. ניתן להיבחן בכל אחד מן החלקים של בחינת הסיווג בנפרד (מכניקה או חשמל), ואין הכרח לגשת לשני החלקים באותו יום.
אופי הבחינה יכול להשתנות ממועד למועד.

זכאים לפטור מהבחינה

פטורים משני חלקי הבחינה
 • המתקבלים לחינוך למדע וטכנולוגיה (במסלולים להוראת ביולוגיה, להוראת מתמטיקה, להוראת מדעי המחשב ולהוראת מדעי הסביבה) פטורים מבחינת הסיווג.
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם בפיזיקה בהיקף 5 יח"ל הוא 70 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) ויסודות הפיזיקה ב (20114), או יסודות הפיזיקה (20125) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה.
 • מועמדים בעלי בגרות צרפתית- BAC שקיבלו בפיזיקה ציון 10 ומעלה.
 • בעלי בחינות AP שקיבלו ציון 4 ומעלה בבחינה בפיזיקה C (בשני חלקי הבחינה).
 • בעלי בגרות IB שקיבלו ציון 5 ומעלה בפיזיקה.
פטורים מחלק אחד של הבחינה
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית שהציון שלהם במקצוע מערכות חשמל בהיקף של 5 יח"ל הוא 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה - חלק ב (חשמל).
 • הנדסאים שלמדו במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ועברו את הבחינה  החיצונית במקצוע מכניקה טכנית בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק א (מכניקה).
 • הנדסאים שלמדו במגמת אלקטרוניקה או מכשור ובקרה ועברו את הבחינה החיצונית במקצוע העיקרי של המגמה בציון 70 ומעלה - יקבלו פטור מחלק ב (חשמל).
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטורים רק מחלק א (מכניקה).
 • מועמדים שלמדו יסודות הפיזיקה א (20113) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, והציון שלהם 70 ומעלה - יקבלו פטור רק מחלק א (מכניקה).

עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו''ל  ולמדו פיזיקה בתיכון, ומועמדים שלמדו פיזיקה במסגרת אקדמית, רשאים לפנות לפרופ' נועם סוקר, האחראי האקדמי לנושא הסיווג בפיזיקה, עם תעודות ותוכניות לימודים בפיזיקה ולבקש פטור מחלק א ו/או מחלק ב.

לקבלת מידע מורחב לגבי הבחינה:  פירוט נושאי הבחינה, הרשמה לקורס הכנה פרונטלי ועוד הקליקו.

להרשמה לקורס מתוקשב הקליקו. 

פנו אלינו

בשאלות מיוחדות ניתן ליצור קשר  עם האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה:                                                  פרופ' נועם סוקר | 8293858 -04 | soker@physics.technion.ac.il

החומר לבחינת הסיווג בפיזיקה

מכניקה: סטטיקה | קינמטיקה | אנרגיה | כוח מרכזי | גרוויטציה | תנועה הרמונית פשוטה.
חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטאטיקה | אלקטרודינמיקה | מגנטיות | תורת האור הגיאומטרית.

לפירוט מלא של החומר לבחינה הקליקו.

הכנה לבחינה

 ארבע בחינות לדוגמה בשלושה קבצים, כולל דוגמה לדף נוסחאות שיחולק בבחינה (הנמצא בבחינה אחת) ניתן למצוא כאן  דוגמאות לבחינת סיווג

ניתן להתכונן לבחינת הסיווג בפיזיקה, באופן עצמאי וללא תשלום בעזרת קורסים שנמצאים באתר You Tube | ערוץ הטכניון  | השלמות פיזיקה 1השלמות פיזיקה 2.
הקורסים ניתנים על ידי טובי המרצים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסי הכנה לבחינת הסיווג בפיזיקה,
חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים. לפרטים ולהרשמה לקורסים המתוקשבים הקליקו, לקורסים הפרונטליים הקליקו.

בשאלות מיוחדות ניתן ליצור קשר עם האחראי האקדמי לבחינות הסיווג בפיזיקה:                                                        פרופ' נועם סוקר | 04-8293858  soker@physics.technion.ac.il

רענון הידע בפיזיקה

מומלץ מאוד לרענן את הידע בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, גם למתקבלים הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה.
למידע על קורסי רענון במכינה הקליקו.

להרשמה לקורס מתוקשב הקליקו.

בחינת הסיווג בכימיה

המתקבלים למסלולים: הוראת המדעים במסלול להוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה |  הנדסת חומרים |הנדסת חומרים וביולוגיה  | הנדסה כימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | ביולוגיה | הנדסת סביבה | הנדסה ביוכימית, אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה ב-3  יח"ל לפחות, וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים בבחינת הסיווג בכימיה.

בעלי בגרות צרפתית ( BAC) אשר ניבחנו בכימיה וקיבלו ציון 15 ומעלה, פטורים מבחינת הסיווג בכימיה.

מתקבלים שלא יעברו את הבחינה, לא יוכלו להתחיל ללמוד קורסים בכימיה בטכניון.

החומר לבחינת הסיווג בכימיה

מספר אטומי ומספר מסה | משקל מולארי | נוסחה מולקולרית ונוסחה אמפירית | הקשר בין נפח לצפיפות | קרינה ומודל בוהר | המספרים הקוונטים | קונפיגורציה אלקטרונית | התמצאות בטבלה המחזורית | ההשתנות המחזורית ברדיוס האטומי | ההשתנות המחזורית באנרגיית היוניזציה | הקשר היוני | מבנה לואיס | רזוננס | מבנה מרחבי | איזון משוואות כימיות | כתיבת משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות | חישובים על סמך משוואות כימיות- גורם מגביל | הקשר בין הכמות, הלחץ, הנפח והטמפ' של הגז | תערובות גזים | תגובות של גזים בשיווי משקל | הפרעה למערכת המצויה בשיווי משקל | זיהוי של חומצות ובסיסים | חישוב pH ו-pOH של תמיסה | חומצות חזקות | חומצות חלשות

דף נוסחאות לבחינה

לדף הנוסחאות לבחינה הקליקו.

בחינה לדוגמה

לבחינה לדוגמא הקליקו.

קורס הכנה לבחינת הסיווג בכימיה

 קיים קורס הכנה מתוקשב לבחינת הסיווג בכימיה.  קורס הכנה מתוקשב אינו דורש נוכחות בטכניון.
להרשמה לבחינת הסיווג הקליקו.

פרסום הציונים

הציונים בבחינות הסיווג יפורסמו , כשבועיים לאחר תאריך הבחינה, אך ורק באתר לימודי הסמכה

לתאריכי הבחינות הקליקו