תשלום מקדמת שכר הלימוד

לאחר הקבלה ללימודים יש לשלם את המקדמה במועד הקבוע בשובר התשלום. ללא התשלום תבוטל הקבלה לטכניון. סטודנטים הלומדים ע"ח מוסדות שונים חייבים לשלוח מכתב התחייבות מהמוסד המממן לכיסוי שכר הלימוד עד מועד התשלום המופיע בשובר המקדמה. כמו-כן, יש למלא את הטפסים: כתב התחייבות לשכר לימוד וכתב הרשאה לחיוב בחשבון בנק. על הטפסים להגיע למחלקת חשבונות סטודנטים בבניין אולמן.

מועמדים שרוצים לשלם מקדמה יכולים לעשות זאת גם באמצעות האתר של מחלקת חשבונות סטודנטים במקום ע"י העברה בנקאית.
שימו לב! עבור מי שמשלם באיחור, אין לשלם ללא אישור ממדור רישום וקבלה.

ניתן לשלם את שובר המקדמה באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים. המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום יתרת שכר לימוד בטכניון, מתבקשים להתקשר אל מחלקת חשבונות סטודנטים לקבלת שובר מיוחד לתשלום (במידה והפיקדון כבר הועבר ממשרד הביטחון לזכותכם בבנק).

סטודנטים החייבים שכר לימוד משנים קודמות לא יוכלו להירשם לטכניון או להרכיב מערכת לימודים עד שיפרעו את חובם. אם בכל זאת יירשמו סטודנטים כאלה לטכניון, יהיה הטכניון רשאי להפסיק את לימודיהם.

פנו אלינו

מחלקת חשבונות סטודנטים, בניין אולמן, חדר 414
קבלת קהל בימים א-ה, בשעות 13:00-11:00| schar_limud@dp.technion.ac.il |
04-8295555, 077-8875555
admin.technion.ac.il/slimud