הבחינה הפסיכומטרית

מידע כללי

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה נערכת בחמש שפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית ונוסח משולב/אנגלית.

הבחינות נערכות בארבעה מועדים בשנה.

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

המועדהחודשתוקף הבחינה
חורףדצמברסמסטר ב
אביבאפרילסמסטר א
מועד אחרון לרפואה ולמסלולי רפואה
קיץיוליסמסטר א - הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי
סתיוספטמברהמועד אינו תקף לסמסטר א

הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב-תחומי! 

ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמדים לטכניון במהלך 7 שנים. לכן, לא מומלץ לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה. מספר הפעמים שמותר להיבחן בבחינה הפסיכומטרית אינו מוגבלמעתה מועמדים רשאים להיבחן גם במועדים רצופים. 

הרשמה לבחינה ומועדי הבחינות מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי.

כיצד להמיר ציונים אלה לסולם של הציון הפסיכומטרי

מועמדים שבידיהם מספר ציונים תקפים, הציון הטוב מביניהם יילקח לחישוב הסכם.

הכנה בחינם לבחינה הפסיכומטרית

הקורס "הפסיכומטרי של המדינה" הוא קורס הכנה מלא, אינטראקטיבי, פתוח לכולם, ובחינם, לבחינה הפסיכומטרית, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הקורס מכיל את כל פרקי הלימוד ותוכנית מפורטת ללימוד לקראת הבחינה. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הוא הגוף שמחבר ומעביר את הבחינה הפסיכומטרית - אשר מספק שאלות ובחינות לדוגמה עבור הקורס, וכן הכשרה למעריכי מטלות הכתיבה.

הצטרפו למהפכת ההכנה לבחינה הפסיכומטרית. בואו ללמוד לפסיכומטרי חינם, עם המדריכים הכי מקצועיים בארץ ועם חומרי הלימוד האיכותיים ביותר.