כפל מלגות ופרסים

  • זוכים במלגת שכר לימוד (מלאה או חלקית) לא יוכלו להמיר מלגה זו במזומן.
  • המתקבלים לתוכנית הטכניון למצוינים לא יוכלו ליהנות מפרסים נוספים או ממלגות אחרות הניתנים ע"י הטכניון.

בוגר מצטיין עם בנו התינוק מקבל את תעודת סיום הלימודים מנשיא טכניון, פרופסור פרץ לביא