הכנה ללימודים לטכניון

המלצות לתלמידי טכניון

לתלמידי תיכון מומלץ מאד ללמוד את המקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל וכן  5 יח"ל אנגלית. מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה, למתכוונים ללמוד בתחום הביו-טק. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים. מומלץ על-כן, ללא קשר עם הדרישות הפורמליות של בחינות הבגרות, ללמוד מקצועות אלה בהיקף נרחב.

רענון הידע

מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיזיקה ואחרים) מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים לרענן את ידיעותיהם סטודנט במעבדת מחקרבפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

ניתן לחזור לבד על החומר בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube או בקורסי רענון במכינה. לפרטים:
המרכז לחינוך קדם-אקדמי | mechina.technion.ac.il | 04-8294536

בחינות כניסה במתמטיקה, פיזיקה וכימיה

מתקבלים שלא נבחנו במתמטיקה ו/או ובפיזיקה בבגרות ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון 70 ומעלה, יהיו חייבים לעבור את בחינת הסיווג במתמטיקה ובפיזיקה לפני תחילת הלימודים. מתקבלים אשר לא יעברו את הבחינות לפני תחילת הלימודים לא יוכלו ללמוד קורסים בטכניון בתחומים אלה.

חלק מהמתקבלים יהיו חייבים גם בבחינת סיווג בכימיה. לפרטים הקליקו.

אפשרויות ללימוד החומר

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה, בכימיה ובפיזיקה לפני כל סמסטר, המכינים לקראת בחינות הסיווג השונות. חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים בטכניון.

למידע נוסף:

פנו אלינו

המרכז לחינוך קדם-אקדמי | mechina.technion.ac.il | 04-8294536