הכנה ללימודים לטכניון

המלצות לתלמידי טכניון

לתלמידי תיכון מומלץ מאוד ללמוד את המקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל וכן  5 יח"ל אנגלית. מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה, למתכוונים ללמוד בתחום הביו-טק. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים. מומלץ על-כן, ללא קשר עם הדרישות הפורמליות של בחינות הבגרות, ללמוד מקצועות אלה בהיקף נרחב.

רענון הידע

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים, כולל מתקבלים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה, לרענן את ידיעותיהם סטודנט במעבדת מחקרבפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים בטכניון. למידע נוסף הקליקו.

למידע נוסף על החומר לבחינה וקורסי ריענון הקליקו.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube.