הכנה ללימודים לטכניון

המלצות לתלמידי טכניון

לתלמידי תיכון מומלץ מאד ללמוד את המקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל וכן  5 יח"ל אנגלית. מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה, למתכוונים ללמוד בתחום הביו-טק. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים. מומלץ על-כן, ללא קשר עם הדרישות הפורמליות של בחינות הבגרות, ללמוד מקצועות אלה בהיקף נרחב.

רענון הידע

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים לרענן את ידיעותיהם סטודנט במעבדת מחקרבפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים בטכניון.

קיים גם קורס מצולם של הרצאות במתמטיקה שנתנו בטכניון, שמתאים מאוד לרענון הידע במתמטיקה לפני תחילת הלימודים. לבחינות דוגמה ולצפייה בקורס הקליקו.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube או בקורסי רענון במכינה.

להרשמה לקורסי ההכנה יש לפנות לאתר המכינה | 04-8294536.