מלגה סיוע לאפיק קבלה מקוצר

תנאי הזכאות למלגת סיוע

הטכניון יעניק מלגות סיוע לסטודנטים במהלך לימודיהם באפיק המקוצר על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים בעיקרם.
הזכאות לסיוע במלגת שכר לימוד היא בגובה 3600 ₪. היא תיקבע על פי נתוני המועמד ובהתאם להחלטות המוסד.
מימוש המלגה מותנה בסיום הסמסטר באפיק המקוצר והיבחנות בשלושה מקצועות לפחות מסך המקצועות אליהם יירשם הסטודנט מתוך המערכת המומלצת.

תאריכי הגשת הבקשות: 15.7.2022-1.6.2022.

כל הנרשמים לאפיק המקוצר מוזמנים להגיש בקשה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים למלגה בזמן הרישום בלימודי חוץ או בכל מועד אחר בתקופת הזמן שהוגדרה לעיל.

תשובות בדבר זכאות או אי-זכאות יתקבלו בדוא"ל האישי של הנרשמים עד לתאריך 15.8.2022.

לבירורים ושאלות ניתן ליצור קשר בדוא"ל  afik_aid@technion.ac.il

לפרטים אודות המלגה ונהלי הגשה 

טופס הגשת מלגה