מלגה סיוע לאפיק קבלה מקוצר

תנאי הזכאות למלגת סיוע

הטכניון יעניק מלגות סיוע לסטודנטים במהלך לימודיהם באפיק המקוצר על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים בעיקרם.
לזוכים במלגה תוענק מלגת שכ"ל חלקית לסמסטר בו ישתתפו באפיק המקוצר.

מימוש המלגה מותנה בסיום הסמסטר באפיק המקוצר והיבחנות בשלושה מקצועות לפחות מסך המקצועות אליהם יירשם הסטודנט מתוך המערכת המומלצת.

מועד הרישום להגשת בקשה למלגה הוארך: 1.8.2022 עד 1.9.2022

כל הנרשמים לאפיק המקוצר מוזמנים להגיש בקשה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים למלגה בזמן הרישום בלימודי חוץ או בכל מועד אחר בתקופת הזמן שהוגדרה לעיל.

תשובות בדבר זכאות או אי-זכאות יתקבלו בדוא"ל האישי של הנרשמים.

לבירורים ושאלות ניתן ליצור קשר בדוא"ל  afik_aid@technion.ac.il

לפרטים אודות המלגה ונהלי הגשה

טופס הגשת מלגה