תנאי קבלה לטכניון עם בגרויות לא ישראליות

OSSD
(Ontario Secondary School Diploma)
– אונטריו, קנדה
IB – תעודה בינלאומיתBAC – תעודה צרפתיתGCSE – תעודה בריטית
1. התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
 מתמטיקה
 אנגלית
 מדע – פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
 מדעי החברה או הרוח
 שפה שנייה (רצוי עברית)
 מקצוע בחירה

2. כל המקצועות ברמה גבוהה.

3. כל הציונים יהיו 70 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ- 70 בתנאי שהממוצע גבוה מ- 70).
1. התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
 מתמטיקה
 אנגלית
 מדע - פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
 היסטוריה (או מדעי החברה)
 שפה נוספת: עברית, שפת המדינה או שפה אירופית מודרנית (גרמנית, צרפתית, ספרדית)
 מקצוע בחירה

2. לפחות שלוש בחינות ברמה גבוהה. מתמטיקה חייבת להיות ברמה גבוהה.

3. כל הציונים יהיו 5 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ- 5 בתנאי שהממוצע גבוה מ- 5).
1. התעודה מסדרה S הכוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
 מתמטיקה
 פילוסופיה
 פיזיקה-כימיה
 היסטוריה (או מקצוע ממדעי החברה)
 צרפתית (כשפה ראשונה)
 מקצוע בחירה (בדר"כ מדע נוסף)

2. התעודה חייבת לכלול גם שפה שנייה (רצוי עברית או אנגלית).

3. ממוצע גבוה מ- 10.

1. התעודה כוללת 5 מקצועות כאשר ביניהן:
 מתמטיקה
 מדע – פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
 אנגלית
 מקצוע בחירה ממדעי החברה, הרוח או האומנות
2. שלוש מבין הבחינות תהיינה ברמה גבוהה (advanced level) בהן מתמטיקה ומדע.
3. כל הציונים יהיו C לפחות; ממוצע הציונים ברמה הרגילה (ordinary level) יהיה לפחות 65 וממוצע שלושת הציונים ברמה הגבוהה יהיה 70 לפחות.

קבילות תעודה
הציונים מאוניים; שווי ערך לציוני בגרות ישראליים גולמיים. 1 – 10
2 – 25
3 – 40
4 – 55
5 – 70
6 – 85
7 – 100
1 - 10
2 - 20
3 - 30
4 - 40
5 - 45
6- 50
7- 55
8 - 60
9 - 65
10 – 70
11- 75
12 – 80
13 – 85
14 – 90
15 – 95
16 – 100
17 – 105
18 – 110
19 – 120
20 – 130

A* – 100
A – 95
B – 75
C – 60
תרגום ציונים
הציונים במתמטיקה, אנגלית ומדע ישוקללו ברמה של 5 יח"ל; משאר הציונים יחושב ממוצע ויינתן לו משקל של 8 יח"ל. לבחינות ברמה גבוהה (Higher level) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (Subsidiary level) יינתן משקל 3 יח"ל.לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם" (שווה ערך ליח"ל).לבחינות ברמה גבוהה (A) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (O) יינתן משקל 3 יח"ל.משקל בחינות- 5 או 3 יח"ל
"בונוסים" יינתנו למקצועות הבאים מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20). "בונוסים" יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל (LH) : מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20). "בונוסים" יינתנו למקצועות בעלי מקדם של 5 או יותר במקצועות: מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20). "בונוסים" יינתנו רק למקצועות ברמת 5 יח"ל (LA): מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20). בונוסים
יילקחו בחשבון המקצועות הנלמדים בשנה ה– 12 בלבד. הציון הוא הציון המאוני שניתן בבית הספר. יינתן בונוס למקצועות המתאימים. אם "מתמטיקה" מופיעה יותר מפעם אחת בתעודה, יחושב ממוצע של כל הפעמים והציון ייכלל רק פעם אחת. כל ציון יוכפל במספר היחידות .(ראו הסבר לגבי משקל הבחינות למעלה). סה"כ המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (LH= 5 יח"ל; LS= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל יתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבילכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם". לציון יתווסף הבונוס, אם מגיע. כל ציון יוכפל בערך המקדם שלו. ציון בחינוך גופני לא יכלל בחישוב. יחושב סכום המכפלות שיחולק בסכום המקדמים. התוצאה היא הממוצע המיטבי.לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (LA= 5 יח"ל; OL= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל ייתוספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול את מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי. חישוב ממוצע