שינויים ומדיניות אי אפליה

שימו לב!

  • הטכניון שומר לעצמו את הזכויות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, תקנות ותכניות הלימודים, גם לאחר פרסום הידיעון למועמדים לשנה"ל תשע"ח (2018-2017), מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. כל החידושים, השינויים והעדכונים בכל הקשור למידע המופיע בידיעון זה, יפורסמו באתר רישום וקבלה חדשות ועדכונים.
  • דיקן לימודי הסמכה אחראי מטעם הנהלת הטכניון על קבלת מועמדים לטכניון.
  • הטכניון מקבל סטודנטים מכל דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני. מדיניות אי האפליה נוגעת לזכויות, הטבות, תוכניות ופעילויות אשר בדרך כלל מוענקות או זמינות לסטודנטים במוסד.
  • הטכניון אינו מפלה על רקע דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני בניהול מדיניותו בתחומי ההוראה, המחקר, הקבלה ללימודים, המלגות ותכניות ההלוואה, תכניות הספורט ותכניות נוספות המנוהלות על ידי המוסד.