מועמדים בעלי רקע חריג

מועמדים שבגלל נסיבות אישיות מורכבות ביותר כגון: נכות, לקות למידה חמורה, בעיות משפחתיות יוצאות דופן, המבקשים להידון בקבלה חריגה, יפנו בכתב  לוועדה לטיפול במועמדים חריגים  rishum@technion.ac.il | מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003.

הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכול פנייה למרכז רישום וקבלה בדוא"ל.