מועמדים בעלי רקע חריג

מועמדים שבגלל נסיבות אישיות מורכבות ביותר כגון: נכות, לקות למידה חמורה, בעיות משפחתיות יוצאות דופן מבקשים להידון בקבלה חריגה, יפנו לוועדה לטיפול במועמדים חריגים  rishum@technion.ac.il | בדואר רשום: מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003.