הרשמה ללימודי תואר ראשון לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023) ולסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מבוא מערכת הרשמה זו מאפשרת לכם הרשמה ישירה ומהירה. על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים, כפי שהם מופיעים באתר מדור מועמדים והערכה , לרבות: מועדי הרשמה, מועדי בחינות, החובה להמציא מידע מלא ואמיתי על לימודים קודמים וכו'. המעוניינים במעונות ו/או במלגת סיוע ו/או בהלוואה מתבקשים למלא את טפסי הבקשה מיד לאחר הקבלה לטכניון. למידע… Continue Reading הרשמה ללימודי תואר ראשון לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023) ולסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023)

מסלולי הלימודים

 מסלולי הלימודים בטכניון לתואר ראשון  בטכניון עשרות מסלולי לימודים מרתקים לתואר ראשון בתחום ההנדסה, המדע, הארכיטקטורה והרפואה.  תוכנית הלימודים המלאה בכל מסלול לימודים מפורטת בקטלוג לימודי הסמכה. בטכניון לומדים, בדרך כלל, במסלול לימודים אחד. ישנם מסלולי לימודים משותפים לשתי פקולטות כמו: מדעי המחשב ומתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה. קיימים מספר מסלולי לימודים לתואר כפול. לדוגמה: תואר… Continue Reading מסלולי הלימודים

הלימודים בטכניון

הלימודים לתואר ראשון בטכניון עשרות מסלולי לימודים מרתקים לתואר ראשון בתחום ההנדסה, המדע, הארכיטקטורה והרפואה.  תוכנית הלימודים המלאה בכל מסלול לימודים מפורטת בקטלוג לימודי הסמכה. בטכניון לומדים, בדרך כלל, במסלול לימודים אחד. ישנם מסלולי לימודים משותפים לשתי פקולטות כמו: מדעי המחשב ומתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה. קיימים מספר מסלולי לימודים לתואר כפול. לדוגמה: תואר כפול ברפואה… Continue Reading הלימודים בטכניון

ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית כדי להתקבל לטכניון לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה  ציון אנגלית גבוה מ-104 באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר או בבחינת אמיר"ם.  או ציון 204 ומעלה בבחינת אמי"ר ממועדים ישנים או ציון 521 ומעלה באנגלית בבחינת SAT או ציון 22 ומעלה באנגלית בבחינת ACT  מועמדים שלא יעמדו בתנאי האנגלית,… Continue Reading ידע באנגלית

תוכניות נוספות למצטיינים

תוכניות ומלגות פקולטיות למצטיינים בפקולטות רבות יש תוכניות למצטיינים והן גם מעניקות מלגות לסטודנטים מצטיינים. פרטים על התוכניות והמלגות ניתן לברר באתרי הפקולטות השונות. פרסים ומלגות לזוכים באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות הטכניון רואה בבני נוער מצטיינים במדעים ובטכנולוגיה את עתודת המהנדסים והמדענים של מדינת ישראל בעתיד. לפיכך מציע הטכניון לזוכים בתחרויות בינלאומיות, בתחומי המדע והטכנולוגיה (תנאי הקבלה… Continue Reading תוכניות נוספות למצטיינים

ידע בעברית

ידע בעברית מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בבחינה פסיכומטרית בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית - בחינת יע"ל או בחינת יעלנט. הסיווג לרמות בעברית בטכניון תוצאת בחינת יע"ל/יעלנט משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון.  מועדי בחינת יע"ל והתוקף שלהן בחינת יע"ל - ידע בעברית נדרש ציון של… Continue Reading ידע בעברית