מסלולי הרשמה ומסלולי לימודים

 בטכניון עשרות מסלולי לימודים מרתקים לתואר ראשון בתחום ההנדסה, המדע, הארכיטקטורה והרפואה. 

הרצאה לבחירת מסלול לימודים ביום הפתוחבטכניון 18 פקולטות. כל פקולטה שוכנת בבניין משלה עם מעבדות מחקר וספריות משלה. בכל פקולטה חברים אנשי סגל העוסקים במחקר ובהוראה. בכל פקולטה מזכירויות אליהן תוכלו לפנות לצורך עזרה וקבלת שירותים.

כל פקולטה מציעה מסלול הרשמה אחד או יותר כגון: הפקולטה להנדסה כימית מציעה שני מסלולי הרשמה: הנדסה כימית והנדסה ביוכימית. 

קיימים מספר מסלולי הרשמה המובילים למסלול לימודים אחד. מסלולי הרשמה אחרים מובילים למספר מסלולי לימודים. לדוגמה: מסלול הרשמה למתמטיקה מוביל לשלושה מסלולי לימודים שונים: מתמטיקה תלת-שנתית, מתמטיקה שימושית תלת-שנתית ומתמטיקה שימושית ארבע-שנתית.

כמו כן, קיימים מסלולי הרשמה המובילים בהמשך למסלול לימודים משותף לכמה פקולטות. לדוגמה: הנדסת מחשבים הוא מסלול לימודים אליו ניתן להגיע גם מהנדסת חשמל וגם ממדעי המחשב. אם יש בתוכנית התמחות מסוימת, היא מוגדרת כמגמה. ההשתתפות במגמה נרשמת בגיליון הציונים בלבד.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים המלאה בכל מסלול לימודים מפורטת בקטלוג לימודי הסמכה.

פקולטה, מסלולי הרשמה ומסלולי לימודים

ציור סכמטי המסביר את ההבדלים בין מסלולי ההרשמה למסלולי הלימודים

בזמן ההרשמה לטכניון, תוכלו להירשם לשני מסלולי הרשמה: מסלול הרשמה אחד בעדיפות הראשונה, ומסלול הרשמה נוסף בעדיפות השנייה.

באותם מקרים בהם מסלול הרשמה אחד מוביל למספר מסלולי לימודים, תתבקשו לבחור את מסלול הלימודים הרצוי לכם, בדרך כלל, במהלך הלימודים. במספר מסלולים תתבקשו לבחור את מסלול הלימודים לאחר הקבלה למסלול ההרשמה.

בטכניון לומדים, בדרך כלל, במסלול לימודים אחד. סטודנטים, שנרשמו למסלול אחד, והישגיהם בלימודים טובים, יוכלו לאחר צבירת 72 נקודות בטכניון, לבקש ללמוד במסלול לימודים נוסף לתואר ראשון.

במהלך הלימודים לתואר ראשון על הסטודנטים לבחור במספר מקצועות הניתנים במסגרת המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בנושאי רוח, חברה, אומנות, שפות וספורט.

לימודים לתואר שני ושלישי (ביה"ס לתארים מתקדמים)

בוגרים שהישגיהם טובים מאוד יוכלו להמשיך ללימודים לתואר שני (מגיסטר) ותואר שלישי (דוקטורט).

סטודנטים שלומדים בשני מסלולים, יוכלו להמשיך ללמוד בכל אחד מהמסלולים המשותפים לתואר הראשון. ניתן ללמוד לתואר שני גם במסלול שונה מזה שנלמד בתואר הראשון, אך ייתכן שיהיה צורך להשלים קורסים מתואר ראשון. בחלק גדול מהמסלולים, סטודנטים מצטיינים יכולים להתחיל בלימודיהם לתואר השני כבר לקראת סיום הלימודים לתואר הראשון.

למידע מפורט לגבי תארים מתקדמים ( תואר שני ושלישי) יש לפנות אל ביה''ס לתארים מתקדמים ע''ש אירווין וג'ואן ג'ייקובס |
graduate.technion.ac.il