ארכיון פוסטים מאת: guyt

מהם הסיכויים להתקבל למי שעומד בציון הסכם

ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים יתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר או שלא יישארו מקומות.
סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר זה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

אילו מקצועות מומלץ ללמוד לבגרות בתיכון

בטכניון בכל המסלולים להנדסה מושם דגש על תחומי המתמטיקה והפיזיקה.
לכן, מומלץ ללמוד בתיכון, ביסודיות, מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח"ל וכן אנגלית.
בנוסף, קיים בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע, לצירוף של מתמטיקה עם עוד 2 מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי לפרטים הקליקו.
מי שלא יבחנו בבגרות בפיזיקה ב-5 יח"ל ויקבלו ציון 70 ומעלה יצטרכו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים לטכניון. מועמדים שלא יעברו את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים, לא יוכלו ללמוד בטכניון קורסים בתחום הפיזיקה.
למתעניינים בלימודים בתחומי מדעי החיים, מומלץ גם להרחיב בתיכון בתחומי הביולוגיה והכימיה. יחד עם זאת, הטכניון אינו מתעלם ממקצועות אחרים בבגרות, בעת חישוב הממוצע המיטבי, ולכן גדולים סיכויים של מי שציוניהם בבגרות הם גבוהים, בכל המקצועות, מאלה של מי שמצטיין רק במקצועות הריאליים.

שימו לב!
למתמטיקה ניתן משקל כפול בחישוב ממוצע הבגרות
4 יח"ל = 8 יחידות
5 יח"ל= 10 יחידות

באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון שייקלט אחרוןהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב תחומי)×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה למסלול לארכיטקטורהציון 90 ומעלה יישמרניתן לשמור ציון משנה אחת אחורה בלבד
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף למסלול לאדריכלות נוףציון 85 ומעלה יישמרניתן לשמור ציון משנה אחת אחורה בלבד

מהו ציון הסכם

הקבלה לטכניון היא על פי ציון סכם - "ציון התאמה" לקבלה. ציון הסכם מורכב מציון פסיכומטרי רב-תחומי וממוצע בגרות מיטבי וציונים נוספים. הטכניון מקבל לפי סכם לרוב המסלולים (בגרות + פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)). צירופים שונים יכולים לאפשר קבלה. כמו למשל (בגרות תחילה), 730+115, 660+111, 620+116, 600+117. כאשר אחד ממרכיבי הסכם גבוה המרכיב השני יכול  להיות נמוך יותר. לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - מתווסף גם ציון בחינת כניסה לארכיטקטורה. לרפואה ולמסלול לתואר כפול הנדסה ביורפואית ורפואה הקבלה תהיה על פי מדרג ציון בחינת מו"ר.

שיטת חישוב ממוצע הבגרות

הטכניון מעניק בונוס מיוחד, בנוסף לבונוסים הקיימים כיום, לתלמידי תיכון אשר ילמדו בנוסף למתמטיקה, שני מקצועות מדעיים-טכנולוגיים בהיקף של חמש יחידות כל אחד.

הבונוסים המוגדלים המוענקים למתמטיקה ולעוד שני מקצועות מדעיים בבגרות ברמה של 5 יח"ל.

מקצוע ב-5 יח"למתמטיקהפיזיקהכימיהביולוגיהמקצועות טכנולוגיים מוכרים
יח"ל5*5555
בונוס רגיל30+25+25+25+25+
בונוס למצרף מדעי/ טכנולוגי30+30+30+30+30+
* עבור מתמטיקה מחושב משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר:  4 יח"ל = 8 יח"ל
5 יח"ל = 10 יח"ל

  1. מקצועות טכנולוגיים מוכרים - מדעי המחשב | בקרת מכונות | מדעי ההנדסה | אלקטרוניקה ומחשבים |  ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה.
  2. בונוס למצרף מקצועות מדעיים/ טכנולוגיים  - לסל של מתמטיקה 5 יח"ל ועוד שני מקצועות מוגברים, כאשר שניהם מדעיים או אחד מדעי ואחד מקצוע טכנולוגי מוכר.
  3. למקצועות אחרים המקבלים בונוס -הקליקו.
    כל המקצועות המופיעים ברשימה הבאה, ברמה של 4 יח"ל, יקבלו 10 נקודות בונוס.

אילו מקצועות בבגרות מועדפים ללימודים בטכניון

בטכניון בכל המסלולים להנדסה מושם דגש על תחומי המתמטיקה והפיזיקה.
לכן, מומלץ ללמוד בתיכון, ביסודיות, מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח"ל וכן אנגלית. מקצועות אלו מקבלים גם בונוס גדול (בעת חישוב סיכוי הקבלה). מי שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה, יצטרכו לעבור בחינת סיווג בפיזיקה אחרי הקבלה לטכניון.
למתעניינים בלימודים בתחומי מדעי החיים, מומלץ גם להרחיב בתיכון בתחומי הביולוגיה והכימיה. יחד עם זאת, הטכניון אינו מתעלם ממקצועות אחרים בבגרות, בעת חישוב הממוצע המיטבי, ולכן גדולים סיכויים של מי שציוניהם בבגרות הם גבוהים, בכל המקצועות, מאלה של מי שמצטיין רק במקצועות הריאליים.