ארכיון פוסטים מאת: תנעמי גיא

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

 

 

מהם הסיכויים להתקבל למי שעומד בציון הסכם

ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים יתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר או שלא יישארו מקומות.
סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר זה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

מהם הסיכויים להתקבל למי שעומד בציון הסכם

ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים יתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר או שלא יישארו מקומות.
סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר זה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.

אילו מקצועות מומלץ ללמוד לבגרות בתיכון

בטכניון בכל המסלולים להנדסה מושם דגש על תחומי המתמטיקה והפיזיקה.
לכן, מומלץ ללמוד בתיכון, ביסודיות, מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח"ל וכן אנגלית.
בנוסף, קיים בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע, לצירוף של מתמטיקה עם עוד 2 מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי לפרטים הקליקו.
מי שלא יבחנו בבגרות בפיזיקה ב-5 יח"ל ויקבלו ציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים בטכניון. מועמדים שלא יעברו את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים, לא יוכלו ללמוד בטכניון קורסים בתחום הפיזיקה בסמסטר הראשון.
למתעניינים בלימודים בתחומי מדעי החיים, מומלץ גם להרחיב בתיכון בתחומי הביולוגיה והכימיה. יחד עם זאת, הטכניון אינו מתעלם ממקצועות אחרים בבגרות, בעת חישוב הממוצע המיטבי, ולכן גדולים סיכויים של מי שציוניהם בבגרות הם גבוהים, בכל המקצועות, מאלה של מי שמצטיין רק במקצועות הריאליים.

שימו לב!
למתמטיקה ניתן משקל כפול בחישוב ממוצע הבגרות, לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
4 יח"ל = 8 יחידות
5 יח"ל= 10 יחידות

אילו מקצועות מומלץ ללמוד לבגרות בתיכון

בטכניון בכל המסלולים להנדסה מושם דגש על תחומי המתמטיקה והפיזיקה.
לכן, מומלץ ללמוד בתיכון, ביסודיות, מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח"ל וכן אנגלית.
בנוסף, קיים בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע, לצירוף של מתמטיקה עם עוד 2 מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי לפרטים הקליקו.
מי שלא יבחנו בבגרות בפיזיקה ב-5 יח"ל ויקבלו ציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים בטכניון. מועמדים שלא יעברו את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים, לא יוכלו ללמוד בטכניון קורסים בתחום הפיזיקה בסמסטר הראשון.
למתעניינים בלימודים בתחומי מדעי החיים, מומלץ גם להרחיב בתיכון בתחומי הביולוגיה והכימיה. יחד עם זאת, הטכניון אינו מתעלם ממקצועות אחרים בבגרות, בעת חישוב הממוצע המיטבי, ולכן גדולים סיכויים של מי שציוניהם בבגרות הם גבוהים, בכל המקצועות, מאלה של מי שמצטיין רק במקצועות הריאליים.

שימו לב!
למתמטיקה ניתן משקל כפול בחישוב ממוצע הבגרות, לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
4 יח"ל = 8 יחידות
5 יח"ל= 10 יחידות

באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)×7 שנים
ציון יע"ל×7 שנים
ציון אמי"ר×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה אין שמירת ציון משנים קודמות
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף ×ניתן לבקש לשמור ציון עד שנתיים אחורה
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד

באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי)×7 שנים
ציון יע"ל×7 שנים
ציון אמי"ר×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה אין שמירת ציון משנים קודמות
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף ×ניתן לבקש לשמור ציון עד שנתיים אחורה
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד