שאלות שכיחות

ניתן לקבל בטכניון ייעוץ בחינם במדור מועמדים והערכה. הייעוץ אישי ניתן במספר תחומים כגון: תנאי קבלה, מעונות, הלוואות, מלגות ותוכניות לימודים. המדור נותן ייעוץ והכוונה לשיפור הסכם, ומאפשר למועמדים לחשב אותו על פי נתוניהם (הקיימים או הרצויים).

המדור נמצא נמצא בכניסה לבניין אולמן, קומה 4, 073-3785599. שעות הקבלה בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00. אין צורך לתאם את הביקור מראש. מומלץ להביא תעודת בגרות. ניתן לקבל ייעוץ גם בטלפון: 
073-3785599, 073-3785555 או בדוא"ל.

בטכניון מתקיימים ימים פתוחים וימי חשיפה של מסלולי הלימוד לציבור המתעניינים. המתעניינים בלימודים בטכניון בכל הפקולטות מוזמנים למלא את פרטיהם בקישור הבא ויחזרו אליכם בהקדם!

בתי ספר יכולים להשתתף בפעילויות מדעיות בטכניון ע''י פנייה למרכז לנוער שוחר מדע ו 04-8293100.

בטכניון בכל המסלולים להנדסה מושם דגש על תחומי המתמטיקה והפיזיקה.
לכן, מומלץ ללמוד בתיכון, מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח"ל וכן אנגלית. במקצועות מתמטיקה ופיזיקה מקבלים גם בונוס גדול (בעת חישוב סיכוי הקבלה).

למתעניינים בלימודים בתחומי מדעי החיים, מומלץ גם להרחיב בתיכון בתחומי הביולוגיה והכימיה. יחד עם זאת, הטכניון אינו מתעלם ממקצועות אחרים בבגרות, בעת חישוב הממוצע המיטבי, ולכן גדולים סיכויים של מי שציוניהם בבגרות הם גבוהים, בכל המקצועות, מאלה של מי שמצטיין רק במקצועות הריאליים.

בטכניון נערכה בדיקה מקיפה הבוחנת את הגורמים להצלחת הסטודנטים בטכניון. בבדיקה נמצא שסטודנטים חסרי רקע מתאים התקשו בשנות הלימודים הראשונות, וחלקם נאלצו להאריך את תקופת לימודיהם או להפסיקם. כדי לסייע לסטודנטים להתחיל את לימודיהם ברגל ימין. הוחלט בטכניון לחייב סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בהשלמות לפני תחילת הלימודיםההשלמות הנדרשות לקראת הלימודים הן בפיזיקה ו/או בכימיה.
למידע נוסף לגבי בחינות הסיווג.

הטכניון מעניק בונוס מיוחד, בנוסף לבונוסים הקיימים כיום, לתלמידי תיכון אשר ילמדו בנוסף לחמש יח"ל למתמטיקה, שני מקצועות מדעיים-טכנולוגיים בהיקף של חמש יחידות כל אחד. לפירוט המקצועות המדעיים/טכנולוגיים.

ניתן להירשם דרך ערכת ההרשמה באתר זה בלבד.
הטכניון מקבל לפי סכם לרוב המסלולים על סמך ממוצע ציוני בגרות + פסיכומטרי (הציון הרב-תחומי). צירופים שונים יכולים לאפשר קבלה. כמו למשל (בגרות תחילה) 700+117=92, 660+113=87, 620+111=83. כאשר אחד ממרכיבי הסכם גבוה, השני יכול להיות נמוך.

לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף - מתווסף גם ציון בחינת כניסה לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף.

 (הנדסה ביו רפואית ורפואה, הנדסת חומרים ורפואה, מדעי המחשב ורפואה), הקבלה תהיה על פי מדרג ציון בחינת מו"ר.

על פי מספר המקומות, מידת הביקוש למסלול וציוני המועמדים שנרשמו אליו.
ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המפורסמים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל חתך הקבלה טובים מאוד. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר או שלא יישארו מקומות.
סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר, ולפיכך הם יפורסמו רק באתר מדור מועמדים והערכה, שם ניתן יהיה לעקוב אחרי השינויים בציוני הסכם.
הרשמה מאוחרת נפתחת בדרך כלל לאחר סיום ההרשמה הרגילה אך לא בכל המסלולים. היא נמשכת עד לסיומה מבלי שנקבע לכך מועד מראש.
סיכויי הקבלה עלולים לקטון ככל שמתאחר מועד ההרשמה, לכן, כדאי להירשם בהרשמה הרגילה. ייתכן שלא יישארו מקומות.

אין הרשמה מאוחרת לרפואה, לרפואה והנדסה ביו-רפואית, לרפואה והנדסת חומרים, לרפואה ומדעי המחשב, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

במועד מאוחר לא ניתן לקבל מעונות!

כן, אולם ההחלטה תהיה בהתאם למצב הקבלה במסלול הלימודים, במועד בו נקבל את הציונים. ייתכן שלא יישארו מקומות כלל!
בשלב מאוחר כזה לא ניתן יהיה לקבל מעונות.
א. מעבר מסלול בטכניון על סמך ציון סכם 

לכל המסלולים (למעט רפואה, לרפואה והנדסה ביו רפואית, לרפואה והנדסת חומרים, לרפואה ומדעי המחשב לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף) - מי שלמדו רק סמסטר אחד או שניים, יוכלו להגיש בקשת מעבר מסלול על סמך ציון הסכם, לפי סף הקבלה שיהיה באותו סמסטר.

תנאי המעבר לארכיטקטורה

תנאי המעבר אדריכלות נוף

תנאי המעבר לרפואה.

אופן הגשת הבקשה למעבר על סמך סכם

ניתן להגיש בקשה למעבר ממסלול למסלול על סמך ציון הסכם. את הבקשה ניתן להגיש באתר מדור מועמדים והערכה, והיא אינה כרוכה בתשלום.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי פתיחת הסמסטר.

תקינות אקדמית

 כל מי שיבקשו לעבור עפ"י ציון הסכם יהיו חייבים להיות במצב אקדמי תקין, אחרת תבוטל החלטת המעבר.

ב. מעבר מסלול בטכניון על פי רקע אקדמי
למידע על מעבר מסלול על פי רקע אקדמי.

ניתן להתקבל לטכניון למקצועות אלו גם ללא לימודים מוקדמים בתחום זה, אבל חוסר הידע יפריע לך, במידה מסוימת, במהלך הלימודים בטכניון. לפיכך, אם ידוע לך שאלה התחומים המעניינים בלימודים גבוהים, כדאי לך להכין את עצמך מראש וללמוד כימיה וביולוגיה ברמה מוגברת, בנוסף למתמטיקה ופיזיקה ברמה מוגברת.
למספר מסלולים נדרש ידע מוקדם בכימיה, לכן למי שאין בגרות בכימיה 3 יח"ל עם ציון 70 ומעלה יצטרך לעבור בחינת סיווג בכימיה.
לסכום המדויק הקליקו .
בטכניון קיימת לשכת דיקן הסטודנטים הפועלת רבות לסייע לסטודנטים במלגות, מענקי סיוע והלוואות שונות. ניתן לקבל עזרה על פי קריטריונים כלכליים וכן על הצטיינות בלימודים ופעילות ציבורית. ניתן להשתתף בפר"ח (פרוייקט חונכות). עבור פעילות של כ- 4 שעות שבועיות, ניתן לקבל כיסוי של חלק ניכר משכר הלימוד, ללא התחשבות במצב הכלכלי.
כמו כן, ניתן לקבל הלוואות ועזרה בתשלום שכר הלימוד ושכר הדירה ללא ריבית. חלק מההלוואות ניתן להחזיר בסוף הלימודים.
בקשות למלגה יש להגיש בזמן ההרשמה לטכניון באינטרנט.
פרטים נוספים באתר דיקן הסטודנטים.

בטכניון קיימים מספר תארים כפולים והם: רפואה ומדעי המחשב, רפואה והנדסת חומרים ורפואה והנדסה ביו-רפואית.

סטודנטים לתואר ראשון יכולים לבקש להתחיל תואר ראשון נוסף אחר לאחר שסיימו שנתיים ראשונות בציונים טובים.
בכל מקרה, משך הזמן הנדרש להשלמת שני התארים הראשונים קצר ממשך הזמן שהיה נדרש ללמוד אותם בזה אחר זה.

כן, בקבלה על סמך רקע אקדמי יש לבדוק שהמוסד מוכר על ידי הטכניון ושהלימודים הינם בתחום רלוונטי.

ייעוץ לבעלי רקע אקדמי

גב' אפרת אפלמן
academic.b@technion.ac.il

גב' נעה אביטל
academic.b@technion.ac.il

קבלת קהל 
מדור מועמדים והערכה
בניין אולמן, קומה 4.
בימים א'-ד' בשעות 14:00-09:00
073-378-5599
(רצוי לציין מספר תעודת זהות ומספר טלפון בדוא"ל לצורך התקשרות)

- מי שלמדו באונ' הפתוחה מספר נקודות קטן מ-30, ידון לקבלה לטכניון על פי ציון הסכם (תעודת בגרות וציון פסיכומטרי רב תחומי), כאשר הישגיהם בלימודים האקדמיים נכנסים לחישוב ממוצע הבגרות, אם הם משפרים את הממוצע.
- מי שלמדו 30 נקודות ויותר (בתחומים רלוונטים לטכניון) יידונו עפ"י השגיהם בלימודים האקדמיים והציון הפסיכומטרי הרב תחומי. הבגרות לא תהיה רלוונטית לדיון.
- לאוניברסיטה הפתוחה ולטכניון מספר גדול של תוכניות מוסכמות הנקראות "אפיק מעבר לטכניון", ומי שעומד בתנאי תוכנית כזאת יכול להתקבל לטכניון לשנה ב באותו מסלול, ללא ציון פסיכומטרי.

שאלה: אני תלמיד תיכון ורוצה להתחיל ללמוד לתואר אקדמי כבר עכשיו. האם יש אפשרות כזאת בטכניון?

תשובה: כן. המסלול "מתיכון לטכניון" מאפשר לתלמידי תיכון ללמוד קורסים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון, ולהתקבל לטכניון על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית. המסלול הוא חלק בתכנית רחבה יותר, הנקראת "שילוב תלמידי תיכון בלימודים בטכניון", המאפשרת לתלמידי תיכון ללמוד קורסים בטכניון ולזכות בנקודות הלימוד עבור הקורסים הללו אחרי הקבלה לטכניון. פרטים באתר:http://www.math.technion.ac.il/noam/mitichon.html

שאלה: אני תלמיד תיכון ואני מתעניין במתמטיקה. האם יש בטכניון תוכניות לתלמידים כמוני שבהן אפשר ללמוד דברים מעניינים במתמטיקה מעבר למה שאני לומד בבית הספר?

תשובה: כן. מרכז "נועם" לפעילות הנוער בפקולטה למתמטיקה מטרגן מדי שנה מספר פעילויות לנוער הכולל מחנות קיץ, תחרות גרוסמן במתמטיקה וקורס חידות מתמטיות.

באתר noam-math.net.technion.ac.il

כן. ניתן לקבל פטורים מלימוד מקצועות בטכניון בזכות לימודים קודמים: לימודים אקדמיים או לימודים בבית ספר להנדסאים.
גיליון הציונים של בעלי רקע אקדמי שלמדו במוסד אקדמי מוכר שנה אחת לפחות או בבי"ס להנדסאים הזכאים לדיפלומה, מועברים ע"י מדור מועמדים והערכה, לדיון בבקשה לקבלת פטורים בפקולטה, שאליה התקבל ללימודים.
מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה הפקולטה אליה הם התקבלו לצורך בקשת פטורים.

שימו לב!
בכל מקרה יש להציג בעת ההרשמה יחד עם הטפסים, גיליון ציונים קיימים גם אם מדובר בקורס אחד בלבד.

אין לימודי השלמה. כל המועמדים לטכניון חייבים לעמוד באותם תנאי קבלה- בגרות מלאה עם לפחות 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, באנגלית וציון פסיכומטרי.
הציונים החיצוניים וציון הפרויקט של ההנדסאים עשויים להיכנס לתוך חישוב ממוצע הבגרות, אם הם ישפרו את הממוצע.
לאחר הקבלה לטכניון ניתן לקבל פטורים ממספר קורסים. הפטורים לכל מסלול מפורטים בקטלוג לימודי הסמכה.
בתחום מחשבים ניתן ללמוד במסלולים אלה: הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים ותוכנה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל, מדעי המחשב עם ביואינפורמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב, מדעי המחשב ומתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה, הנדסת מערכות מידע והנדסת נתונים ומידע.
רובוטים בטכניון - מדהים!

תחום הרובוטיקה עוסק באינטראקציה של מכונות אינטליגנטיות עם הסביבה. הרובוט הוא מערכת אוטונומית המשלבת מכניקת סנסורים ויחידת עידוד ולמידה המאפשרת הפעלה מרחוק המבוססת על מערוכת נבונות.
בפקולטות להנדסת חשמל, הנדסת מכונות, מדעי המחשב, הנדסה אזרחית, תעשיה וניהול, פיזיקה ועוד עוסקים בסוגים שונים בפיתוח רובוטים.
אבחון וריפוי במערכות סיוע לאנשים עם מוגבלויות | אוטומציה של מוצרים ביתיים | ביצוע מטלות שונות באזורים בהם לא יכולים אנשים לפעול בגלל גודלם או בגלל תנאים המסוכנים לאנשים כמו רובוט עכביש למשל.
בטכניון מפותחות טכניקות ניהול או להקות של רובוטים על ידי פיתוח בסיס תיאורטי ואלגוריתמים שונים להפעלת מערכות מרובות סוכנים מעין "נמלים רובוטיות".
בטכניון עוסקים אף במודלים מתמטיים המאפשרים לחקור את תכונותיהם של "רובוטים שחיינים" ולשפר את ביצועיהם באופן וירטואלי גם מבלי לבנות אותם בפועל במעבדה.

בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון ניתן להתמחות בתיב"ם (תכנון בעזרת מחשב). קיימת מעבדה מתקדמת בתחום זה. בתחום זה עוסקים במידול והדמיה תלת-מימדים ואנליזה לפיתוח מערכת הנדסיים ממוחשבת למוצר בטכנולוגיה מתקדמת לדוגמה: מכוניות, מטוסים, פרקי גוף מלאכותיים ועוד.
פרוייקטים רבים נעשים בשיתוף עם התעשייה.
מומחים מעריכים שהמקצוע הלוהט הבא הוא הביואינפורמטיקה. התקדמותה המטאורית של הביולוגיה המודרנית מתאפשרת, עקב שימוש הולך וגובר בשיטות חישוביות ואלוגריתמים חדשניים. פענוח רצף הגנום גורם למהפכה הן בהבנת האבולוציה של האדם והן בהבנת מחלות ופיתוח תרופות ואמצעים לאבחה מוקדמת. הביואינפורמטיקה נותנת את הכלים בידי המדענים לפצח, להבין ולפרש וכמובן גם לעשות שימוש במידע המושג מפיענוח הגנום האנושי.
לצורך זה נדרשים אנשים שמתמחים בזיהוי תבניות, ניהול בסיס נתונים וניתוח מתמטי וסדרתי של המידע הזה. לכן רוכשים מידע בסיסי בביולוגיה וגנטיקה, ביולוגיה חישובית- איך לפתח אלוגריתמים ושיטות חישוב שונות שבעזרתן הופכים מידע למדע שניתן להבין ולנתח.
סטודנטים במסלול זה רוכשים ידע בביולוגיה מולקולרית ותאית וידע מעמיק ונרחב במגוון תחומים של מדעי המחשב.
מטרת מסלול זה להכשיר בוגרים שיוכלו להשתלב בתעשיות הביואינפורמטיקה וכן בוגרים שיוכלו להמשיך בלימודים מתקדמים בתחומים אלה.
בטכניון הביואינפורמטיקה היא מגמת לימודים בתוך מדעי המחשב. יש להירשם למדעי המחשב ולאחר הקבלה לבקש בפקולטה למדעי המחשב לעבור למגמת מדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה.

.

מכטרוניקה היא תחום העוסק בשילוב שבין מכונה ואלקטרוניקה, כפי שמראה שם התחום. תחום זה משלב לימודים בנושאים הבאים: תכנון מכני, אלקטרוניקה, חיישנים ומיקרו מעבדים. נושאים כמו פענוח אותות, מכניקה זעירה, רובוטיקה, מתקנים ממוחשבים, אמצעי בקרה וכו' כולם מרכיבים את תחומי המכטרוניקה.
נראה כי בעתיד נמצא שילוב קרוב והדוק של מכטרוניקה ורובוטיקה לכדי תחום אחד.
בטכניון, מכטרוניקה היא מגמה בתוך הפקולטה להנדסת מכונות.
ננו היא מלה יוונית שפירושה אחד חלקי מיליארד והיא קיצור של המלה ננומטר שפירושה אלפית המיקרון (מיליונית המילימטר).
ננטכנולוגיה היא תחומי מחקר ויצור של טכנולוגיה זעירה: מבנים, משטחים ויחידות מולקולריות ברמת דיוק של האטום הבודד. הצורך בטכנולוגיה זו נוצר משום שיש כיום מגמה של מזעור. מזעור יוצר מערכת עם ביצועים יעילים יותר לדוגמה: ככל שטרנזיסטורים של מחשב קטנים יותר, עוצמתו גדולה יותר.
כיום גודל כל טרנזיסטור כזה הוא כמה מאות ננומטרים. תוך שנים ספורות יגיעו לקצה יכולת המזעור בתחום המיקרואלקטרוניקה ולכן פונים לכיוון הננוטכנולוגיה: שימוש בגודל של אטומים שיאפשר חיבור של מערכות חיות כמו תאי גוף האדם עם מערכות מלאכותיות כמו מעגלים חשמליים.
הננולקטרוניקה למשל תציע כוחות מחשוב גדולים לאין ערוך: מהירויות עיבוד גבוהות מאוד ודחיסה מידע רב יותר על שטח קטן יותר.
הננוטכנולוגיה היא שילוב של תחומים רבים: כימיה, פיזיקה, הנדסה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ואופטיקה ולכן אפשר למצוא את הננוטכנולוגיה בפקולטות רבות בטכניון. זה איננו מסלול לימודים ייחודי, אלא תחום מחקר ויישום חדש שהיבטים שלו קיימים במסלולים רבים.
בטכניון קיימת תוכנית לימודים ייחודית לתארים גבוהים בננומדעים ובננוטכנולוגיה.
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: הנדסת חומרים, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסת מכונות, הנדסה ביו-רפואית וכן בעלי תואר ראשון אחרים לפי החלטת וועדת הקבלה, על פי ממוצע ציונים גבוה וריאיון אישי.
בטכניון אפשר לעבוד תוך כדי הלימודים, אך קשה לעשות זאת בשנה הראשונה. סטודנטים יכולים לקבוע לעצמם את עומס הלימודים בכל אחת משנות הלימודים, ללא התערבות הטכניון, ובלבד שישלים את לימודיו תוך שש שנים ממועד ההתחלה.

ניתן למצוא עבודה גם בטכניון.

בשנים מתקדמות הרבה מאוד סטודנטים משתלבים בעבודה בתחומם וחלקם מצליחים לשלב צבירת ידע מקצועי בתחום עיסוקם בעתיד ואף לחסוך לצורכיהם השונים.