תעודות ומסמכים הנדרשים מבעלי רקע אקדמי

מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו, כולל מי שלמדו או לומדים כיום בטכניון, חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי, המפרט את נושאי הלימוד והציונים, שהשיגו בכל מקצוע במסגרת לימודיהם בעבר. גיליון הציונים יהיה מודפס, ויישא חתימה וחותמת המוסד אשר הוציאם.

חובה לשלוח אישור על ציונים מכל מוסד אקדמי שהוא, גם על קורס אחד בלבד וכן גם על לימודים אקדמיים שאינם מהווים רקע אקדמי מתאים לטכניון.

 בטופס ההרשמה לטכניון יש לרשום את כול מוסדות הלימוד בהם למדתם, גם אם למדתם במוסד מסוים קורס אחד בלבד.

מועמדים, שבידיהם ציונים מאוניברסיטה בחו"ל, יגישו, מלבד גיליון ציונים מקורי, גם צילום של הציונים מאושר ע"י נוטריון וכן תרגום נוטריוני, ופרשיות הלימודים בעברית או באנגלית.

בעלי תואר חייבים לשלוח תעודת בוגר או זכאות לתואר.

מועמדים שלימודיהם בטכניון הופסקו בגלל כישלון אקדמי, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לטכניון רק כעבור שנתיים מיום הפסקת לימודיהם (דרישות נוספות לחזרה ללימודים מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה). על המועמדים להמציא בעת הרשמתם את כל המסמכים הנוגעים להפסקת לימודיהם.


הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה, הטכניון, חיפה 3200003.

מומלץ לשלוח בדואר רשום.

מהו צילום מאושר כנדרש

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים" "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר | משרד החינוך |מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

 שימו לב!
לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או במייל .
רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה בטכניון יתחיל הדיון במועמדות.
שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר.