התשלום באמצעות כרטיס האשראי נכשל

פרטי כרטיס האשראי אינם נכונים או שלא ניתן להשתמש בכרטיס זה.
יש לבדוק את מספר כרטיס האשראי, מספר הבטחון ואת מועד התוקף שלו.