באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב תחומי)×7 שנים
ציון יע"ל×7 שנים
ציון אמי"ר×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה למסלול לארכיטקטורהאין שמירת ציון משנים קודמות
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף למסלול לאדריכלות נוףאין שמירת ציון משנים קודמות
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד