באיזה ציון יתחשב הטכניון אם נבחנתי באותה בחינה מספר פעמים

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון האחרון ייקלטהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב תחומי)×7 שנים
ציון יע"ל×7 שנים
ציון אמי"ר×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה למסלול לארכיטקטורה×
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף למסלול לאדריכלות נוףציון 85 ומעלה יישמרניתן לשמור ציון משנה אחת אחורה בלבד
ראויים לקידוםהניקוד הגבוה ביותרלתמיד